Dobrodošli

Friedrich-Ebert-Stiftung u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini Friedrich-Ebert-Stiftung započela je sa radom još 1994. god. – dakle još za vrijeme bosansko-hercegovačkog rata. Od 1996. god. Fondacija ima svoj ured u glavnom gradu Sarajevu a od 1998. god. svoje drugo sjedište ima u Banja Luci. Od tada ona na raznovrsne načine prati proces tranzicije u državi.

Mi se zalažemo za kooperativan dijalog između politički odgovornih i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i nacionalnih partnera Fondacija Friedrich Ebert Bosna i Hercegovina organizuje radionice (Workshops), seminare, predavanja i međunarodne konferencije o centralnim društvenim i ekonomsko-političkim temama.


Aktuelnosti

Konkurs za studente novinarstva i dizajna

Friedrich-Ebert-Stiftung i Munja Inkubator pozivaju sve studente_ice novinarstva i dizajna iz Banja Luke, Sarajeva i Mostara da apliciraju na četveromjesečni program kreiranja kreativnih proizvoda koji promoviraju interkulturalno učenje i saradnju između studenata.

Više informacija možete preuzeti ovdje.


Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2015

Friedrich-Ebert-Stiftung i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, nastoje stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica/ka, liderki/a političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Više informacija o Akademiji možete preuzeti ovdje.


Prezentacija analize „Balkanski medijski barometar"

Friedrich-Ebert-Stiftung prezentovala je 11. februara 2015. godine u Sarajevu drugi „Balkanski medijski barometar”. U ovoj analizi medijski stručnjaci, novinari i predstavnici civilnog društva vrednovali su pozitivna i negativna kretanja u oblasti medija u Bosni i Hercegovini.

Cilj Balkanskog medijskog barometra bio je razviti instrument, koji će dalje poslužiti za poboljšanje medijske situacije.Stanje medijskih sloboda u BiH ocijenjeno je srednjom ocjenom 2,6. Pri tome je utvrđeno da u našoj zemlji postoji kvalitetan zakonski okvir koji tretira medijska pitanja, ali je sprovođenje zakona loše. Negativnim su ocijenjeni neprofesionalnost medija, sve veći politički i ekonomski pritisak na medije, nedostatatak kvalitetne regulacije, kao i pojačan govor mržnje, koji se sve češće koristi u bosanskohercegovačkim medijima.


Prezentacija analize „Sporazum o TTIP: efekti za Bosnu i Hercegovinu i druge potencijalne članice Evropske unije“

Početkom decembra Friedrich-Ebert-Stiftung je u saradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom prezentirala političku analizu pod nazivom „Sporazum o TTIP: efekti za Bosnu i Hercegovinu i druge potencijalne članice Evropske unije“. Ova analiza tematizira pregovore o Sporazumu o slobodnoj trgovini između Evropske Unije i Sjedinjenih Američkih Država, te prikazuje pozitivne i negativne aspekte Sporazuma za ove dvije ekonomije. Osim toga autor analizira moguće reperkusije na potencijalne članice Evropske Unije, kao što je BiH, ali i druge države Zapadnog Balkana.


"Statistika, kvote ili zajednički interes: Politika i žensko pitanje u BiH"

Serija feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam?, kojima su Dani medijski pokrovitelj, nastavljena je 26. novembra, ovaj put ugošćavajući tri političarke: Dianu Zelenika (HDZ 1990), Nerminu Kapetanović (SDA) i Ismetu Dervoz (SBB), koje su govorile o postignućima i mogućnostima rodnih politika, svojim iskustvima u politici, kao i o preprekama za ostvarivanje jednakopravnosti.
Ovo izdanje feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam? u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije Friedrich Ebert u BiH po prvi je put okupilo bh. političarke, pružajući im priliku da, nakon nedavno održanih izbora, kažu nešto više o aktivnostima koje se očekuju u predstojećem periodu.

Članak o predavanju "Statistika, kvote ili zajednički interes: Politika i žensko pitanje u BiH" objavljen u magazinu Dani možete preuzeti ovdje.


Konferencija: “(Ne)vidljivost žena u politici”

Friedrich-Ebert-Stiftung je u saradnji sa Udruženjem Vesta iz Tuzle krajem oktobra organizovala konferenciju pod nazivom “(Ne)vidljivost žena u politici”. Predstavnice političkih partija, akademske zajednice i nevladinog sektora su razgovarale o uzrocima koji žene dovode u neravnopravan položaj kao i o mogućnostima poboljšanja trenutnog stanja. Diskriminacija žena je primjetna kako u politici tako i u ekonomiji. Iako je zakonski okvir uređen na način da propisuje jednaku zastupljenost žena i muškaraca sa najmanje 40%, stvarnost izgleda drugačije i žene su u parlamentima prisutne sa najviše 20%.

Učesnice konferencije su zaključile da je potrebna jaka borba za prevazilaženje prepreka u političkoj svakodnevnici, tako što će se inicirati izmjene statuta političkih stranaka. Također je zaključeno da se mora raditi na promjeni tradicionalnih rodnih uloga koje žene stavljaju u neravnopravan položaj. Samo na taj način je moguće povećati učešće žena u politici i parlamentarkama pružiti priliku da se bore za bolji položaj žena u društvu.


Javni susret "Pomjeranje vidika"

Javni susret "Pomjeranje vidika" održan je u Prijedoru, 24. oktobra 2014. godine. Učesnici su razgovarali o uticaju kulturne i umjetničke produkcije na procese suočavanja sa prošlošću i izgradnji kulture sjećanja.

Koliko kulturna i umjetnička produkcija uopšte imaju društvenog značaja, koliko je kulturna i umjetnička produkcija adekvatan odgovor na nedostajući i/ili neadekvatan proces memorijalizacije, koliko umjetnički i kulturni produkti koji se bave ovim temama mogu dati satisfakciju žrtvama, bila su samo neka od pitanja na koje smo pokušali iznaći odgovore.


"Ideološki spektar i rodno pitanje u političkom životu Bosne i Hercegovine"

Novembarsko izdanje serije predavanja Neko je rekao feminizam? bilo je posvećeno aktuelnoj temi – rodnom pitanju u političkom životu BiH. Zakon o ravnopravnosti spolova BiH propisuje najmanje 40 odsto prisustva manje zastupljenog spola u političkom i javnom životu, no ova brojka je zasad još uvijek samo to – brojka. O političkom pluralizmu, ženskim i muškim motivima za političku moć i razlozima zašto žene nisu prisutne na ključnim upravljačkim i političkim pozicijama, govorio je Adis Arapović, menadžer u Centrima civilnih inicijativa koji se godinama bavi političkim životom u BiH

Članak o predavanju "Ideološki spektar i rodno pitanje u političkom životu BiH" objavljen u magazinu Dani možete preuzeti ovdje.


Prezentacija analize „Balkanski trougao – Evropska perspektiva kao Pitagorina teorema“

23.10.2014. Friedrich-Ebert-Stiftung je u saradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom BiH predstavila novu analizu pod naslovom „Balkanski trougao – Evropska perspektiva kao Pitagorina teorema“. Analiza tematizira odnose između zemalja Zapadnog Balkana sa geografskim fokusom na Sarajevo-Beograd-Zagreb.

Nakon predstavljanja analize otvorila se široka diskusija o mogućnostima poboljšanja regionalnih odnosa i o potencijalnim prijetnjama na tom putu. Učesnici_ice diskusije su bili predstavnici_ice parlamenata različitih nivoa u BiH, ministarstava i diplomatskog kora u BiH.


Javni poziv za učešće na treningu za pisanje projekata za omladinsku komponentu programa EU "Erasmus Plus" (2014 – 2020)

Friedrich-Ebert-Stiftung u saradnji sa nevladinom organizacijom IPAK-Mladost gradi budućnost organizira bazični trening o programu "Erasmus Plus". Cilj treninga je usvajanja znanja neophodnih za korištenje programa i ključnih akcija otvorenih za Bosnu i Herecegovinu u periodu od 2014. do 2020. godine, a namijenjen je predstavnicima_icama omladinskih i drugih organizacija koje se bave pitanjima mladih. Trening će se održati od 21.11. - 23.11.2014. u Križevićima, kod Zvornika. Krajnji rok za prijavu je 2. novembar 2014.

Više informacija o ovoj edukaciji, kao i formular za prijavu možete preuzeti ovdje.


Radnička i socijalna prava u regiji

U okviru PitchWise festivala, 12. septembra održani su i feministički razgovori Neko je rekao feminizam? Ovaj ciklus Friedrich-Ebert-Stiftung u BiH organizuje u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom. Tema se ovog puta odnosila na radnička i socijalna prava iz feminističke perspektive.

Učesnice razgovora su predstavile različite inicijative koje su pokrenule feminističke nevladine organizacije iz Srbije i Hrvatske povodom usvajanja novih zakona o radu u tim zemljama a bile su posvećene borbi protiv fleksibilizacije radnog odnosa koja je predviđena novim zakonima. Slične promjene očekuju i BiH, a usvajanje novih zakona o radu u susjednim zemljama još jednom potcrtava potrebu regionalne saradnje između sindikata i civilnog društva u zaštiti radničkih prava.


Konferencija: „Imidž Bosne i Hercegovine i mogućnosti poboljšanja njenog ugleda u regiji"

Polovinom septembra Friedrich-Ebert-Stiftung pozvala je ugledne naučnike, novinare i stručnjake iz regije na međunarodnu konferenciju u Banjaluci. U središtu ove stručne konferencije bila je tema: „Imidž Bosne i Hercegovine i mogućnosti poboljšanja njenog ugleda u regiji“. U okviru konferencije predstavljena je i studija: „Imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezinih građana i uzajamna percepcija Bošnjaka, Hrvata i Srba“ autora Bože Skoke sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Studija je pokazala moguće opcije o tome kako može biti unaprijeđen imidž zemlje u regionu. Rezultati empirijskog istraživanja pokazali su saglasnost građana svih etničkih skupina u BiH o tome da regionalni i međunarodni imidž Bosne i Hercegovine mora biti naglašeniji. Ovo je neophodno, kako bi se potakle investicije i privredni prosperitet, ojačali država i društvo, istaknuto je u zaključku publikacije.


Položaj žena i mladih na tržištu rada u Bosni i Hercegovini

Friedrich-Ebert-Stiftung je početkom jula u saradnji sa Zajedničkom komisijom za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine BiH i Projektom jačanja institucija vlasti i sistema u Bosni i Hercegovini (SGIP) organizovala konferenciju na temu “Položaj žena i mladih na tržištu rada u Bosni i Hercegovini”. Cilj konferencije je bio da se omogući relevantnim akterima da na jednom mjestu, zajednički razmotre trenutnu situaciju i predlože moguće korake ka konkretnom rješenju ovog problema.
Stopa nezaposlenosti u BiH iznosi 44,4% i jedna je od najvećih u Evropi, a žene i mladi (preko 60%) su posebno pogođeni ovim stanjem. Neophodne su sistemske strategije i efikasnija usklađenost obrazovne politike i tržišta rada kako bi se uspješno borili protiv ove izuzetno teške situacije, tako glasi jedan od zaključaka konferencije.


"Postajanje majkom na periferiji u vrijeme manipulacije krizom"

Početkom jula je u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti održano predavanje Ane Vilenice na temu "Postajanje majkom na periferiji u vrijeme manipulacije krizom", u okviru drugog ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam? Ana Vilenica je ovom prilikom govorila o periferijskim režimima materinstva u neoliberalnom kapitalizmu i posljedicama ekonomske krize i mjera štednje na materinski rad i strukturiranje uloge majke.

Članak o predavanju "Postajanje majkom na periferiji u vrijeme manipulacije krizom" objavljen u magazinu Dani možete preuzeti ovdje.


Balkanski medijski barometar Bosna i Hercegovina

Učesnici_ce Balkanskog medijskog barometra za Bosnu i Hercegovinu su na Jahorini od 20. do 22. juna 2014. godine ocjenjivali status slobode izražavanja i medija u zemlji. Tako su novinari, medijski aktivisti, predstavnici akademske zajednice i civilnog društva diskutovali o tome u kojoj su mjeri sloboda izražavanja i sloboda medija zaštićeni i promovisani zakonima i o pluralizmu medija.Reforma javnog radio-televizijskog sistema i profesionalni standardi u medijima bile su također teme diskusije.

Rezultati ove analize će na jesen ove godine biti objavljeni i dostupni javnosti. Balkanski medijski barometar za BiH 2014. je drugi medijski barometar, koji FES realizuje u BiH. Prvi Balkanski medijski barometar je obavljen 2012. godine


Javni poziv za učešće u Političkoj školi VUČKO 2014

Friedrich-Ebert-Stiftung i Forum lijeve inicijative pozivaju sve mlade ljude od 18 do 35 godina starosti da se prijave na 5. Regionalnu političku školu VUČKO 2014. koja će se održati od 01.08. – 03.08.2014. na Jahorini u hotelu Vučko.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.


"Feministička kritika militarizacije svakodnevnice"

U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti, 17. juna je održano predavanje Gorane Mlinarević pod nazivom "Feministička kritika militarizacije svakodnevnice", u okviru drugog ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam? Ovu seriju feminističkih predavanja organizira Sarajevski otvoreni centar uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert i medijsku podršku magazina Dani. Gorana Mlinarević je ovom prilikom govorila o tome koliko je danas militarizam prisutan u svim dijelovima naših života, o ukorijenjenosti militarizma u našem društvu, te o isprepletenosti militarizma i neoliberalnog kapitalizma.

Članak o predavanju "Feministička kritika militarizacije svakodnevnice" objavljen u magazinu Dani možete preuzeti ovdje.


"Koliko nekažnjivosti može podnijeti pravda?"

U utorak, 27. maja, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu održano je predavanje "Koliko nekažnjivosti može podnijeti pravda?" u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, te uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert i medijsku podršku magazina Dani. Predavačica je bila Selma Korjenić, a ovim je predavanjem otvoren drugi ciklus kojeg će činiti još pet događaja od juna do novembra, čije će teme biti vezane za militarizaciju društva, majčinstvo, radnička i socijalna prava, savremenu filmsku bh. umjetnost, te solidarnost i odgovornost feminističkih inicijativa u BiH. Uz svako predavanje će biti objavljen i tekst u magazinu Dani.

Prvi članak o predavanju "Koliko nekažnjivosti može podnijeti pravda?" objavljen u magazinu Dani možete preuzeti ovdje.


Nova generacija polaznika_ica programa FES-Sindikalna škola

Od 06. do 08. juna u Neumu je održan prvi modul ovogodišnjeg programa FES-Sindikalne škole. Nova generacija polaznika_ica će kroz četiri modula imati priliku da se edukuju i osnaže za jači sindikalni angažman.Ovaj projekat Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje u saradnji sa Savezom sindikata RS (SSRS) i sa Savezom samostalnih sindikata BiH (SSSBiH). Na taj način FES-Sindikalna škola radi i na zbližavanju i jačanju saradnje sindikalne omladine iz oba entiteta.Kroz učešće u FES-sindikalnoj školi se učesnicima_icama pruža mogućnost da razmjenjuju informacije i kominuciraju na svakodnevnoj osnovi, ali i da budu uključeni u različite programe podrške mladim rukovodećim snagama u sindikatima.

Više informacija o FES-Sindikalnoj školi i njenoj Alumni-mreži možete potražiti na webstranici www.mmsbih.org


Javni poziv za učešće u Političkoj školi 2014

Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum lijeve inicijative, Forum mladih SDP BiH i Forum mladih SDP BiH KO Sarajevo, pozivaju sve mlade od 18 do 35 godina starosti da se prijave na Političku školu, koja će se održati u junu 2014. godine.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Aplikacioni formular


Nevidljiva strana izbora: prezentacija studije “Apstinenti u Bosni i Hercegovini”

Friedrich-Ebert-Stiftung je prezentovala svoju novu studiju pod naslovom „Apstinenti u BiH” autora Srđana Puhala i Nede Perišić. Studija istražuje razloge apstinencije i analizira profil apstinenata u Bosni i Hercegovini.
U okviru istraživanja su identifikovane tri kategorije apstinenata. Prva su građani koji nekada izlaze, a nekada ne izlaze na izbore i njih je 40,3%, druga su oni koji su glasali, ali više neće i njih je 30,1% i treća kategorija su oni koji nikada ne glasaju na izborima i njih je 29,6%“. Rezultati istraživanja ukazuju na to da najveći broj apstinenata ne možemo posmatrati kao apolitične, nezainteresovane za politiku, već kao osobe koje su nezadovoljne kvalitetom političkog izbora.
Istraživanje je komentirao prof.dr. Nerzuk Ćurak sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu koji je kazao da ovo istraživanje pokazuje da živimo u zajednici koja ima deficit demokratsko-političke kulture te da civilno društvo treba raditi na uvjeravanju građana da njihov angažman ima smisla.

Sažetak studije možete preuzeti ovdje, a kompletnu publikaciju ovdje.


Prezentacija empirijskog istraživanja o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini

Povodom međunarodnog Dana slobode medija Friedrich-Ebert-Stiftung je u saradnji sa Udruženjem „BH novinari“ predstavila ovogodišnje empirijsko istraživanje o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je potvrdilo trend, koji je iskazan i u nedavno objavljenom izvještaju organizacije Freedom House: sloboda medija je pogoršana širom svijeta, a novinari u Bosni i Hercegovini obavljaju veoma opasan posao. Prema izvještaju Freedom House, Bosna i Hercegovina spada u djelimično slobodne zemlje i zauzima 103. mjesto pored država kao što su Haiti ili Nigerija.

Empirijsko istraživanje Friedrich-Ebert-Stiftung pokazuje da građani BiH smatraju kako uticaj političara na medije raste. Ovaj uticaj, kako smatraju ispitanici, predstavlja najveću prepreku slobodnim medijima. Ispitanici smatraju da bi sloboda medija mogla biti poboljšana ukoliko bi se unaprijedila primjena postojećih zakona i adekvatnije sankcionisali napadi na novinare.

Istraživanje možete preuzeti ovdje