Dobrodošli

Friedrich-Ebert-Stiftung u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini Friedrich-Ebert-Stiftung započela je sa radom još 1994. god. – dakle još za vrijeme bosansko-hercegovačkog rata. Od 1996. god. Fondacija ima svoj ured u glavnom gradu Sarajevu a od 1998. god. svoje drugo sjedište ima u Banja Luci. Od tada ona na raznovrsne načine prati proces tranzicije u državi.

Mi se zalažemo za kooperativan dijalog između politički odgovornih i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i nacionalnih partnera Fondacija Friedrich Ebert Bosna i Hercegovina organizuje radionice (Workshops), seminare, predavanja i međunarodne konferencije o centralnim društvenim i ekonomsko-političkim temama.


Aktuelnosti

Članica Evropskog parlamenta Tanja Fajon gošća Političkog cafea

U Banjaluci je 18. marta 2015. godine održan Politički cafe o evropskim pitanjima, koji Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje sa Klubom studenata Fakulteta političkih nauka iz Banjaluke. Gošća Političkog cafea o evropskim pitanjima bila je Tanja Fajon, parlamentarka u Evropskom parlamentu.Ona je naglasila kako mladim ljudima mora biti ponuđena jedna druga perspektiva i da se istovremeno mora sve uraditi kako ne bi postali novi nacionalisti u regionu.

David Brozina, zamjenik ambasadora Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, govorio je o izazovima na putu ka Evorpskoj uniji i sa učesnicima podijelio pogrešna očekivanja potencijalnih zemalja-kandidatkinja. Brozina je ovo ilustrovao aktuelnim izjavama političkih lidera u BiH. Oboje referenata je jasno podvuklo kako je dalji proces približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji isključivo u rukama njenih političara. Od njihove odgovornosti i spremnosti da sprovedu neophodne reforme, zavisiće i brzina kojom će se zemlja kretati na tom putu, zaključili su Fajon i Brozina.


Konferencija: „Utjecaj imidža Bosne i Hercegovine na privredni rast i razvoj države“

U saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Friedrich-Ebert-Stiftung je 16.marta 2015. organizovala konferenciju: „Utjecaj imidža Bosne i Hercegovine na privredni rast i razvoj države“. Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH je u uvodnom obraćanju naglasio da imidž Bosne i Hercegovine u međunarodnom kontekstu, najvise ovisi o unutarnjoj društveno-političkoj stabilnosti zemlje. Tanja Fajon, zastupnica u Evropskom Parlamentu, istakla je da imidž Bosne i Hercegovine nije uvijek bio pozitivan, ali da se kroz sinergijsko djelovanje svih političkih i društvenih aktera isti vrlo brzo može promijeniti.

U drugom panelu su predstavnici državnih institucija, eksperti i privrednici razgovarali o tome kako se zajednički može poboljšati imidž Bosne i Hercegovine, a time doprinijeti i ekonomskom razvoju države. Takodjer je predstavljena i aktuelna publikacija Friedrich-Ebert-Stiftung „Strateške smjernice za brendiranje Bosne i Hercegovine“, autora Boze Skoke.


"Cosmo-politika: Dijetalni feminizam ženskih časopisa"

Nakon pauze od nekoliko mjeseci, novi i treći ciklus feminističkih razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam otvoren je predavanjem Nenada Veličkovića, književnika i profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Veličković je svoje predavanje posvetio (anti)feminizmu ženskih časopisa, koji politiku emancipacije i osnaživanja žena provode kroz potrošačku kulturu, a članak koji je napisala novinarka Masha Durkalić možete preuzeti ovdje.


Prezentacija analize „Balkanski medijski barometar"

Friedrich-Ebert-Stiftung prezentovala je 11. februara 2015. godine u Sarajevu drugi „Balkanski medijski barometar”. U ovoj analizi medijski stručnjaci, novinari i predstavnici civilnog društva vrednovali su pozitivna i negativna kretanja u oblasti medija u Bosni i Hercegovini.

Cilj Balkanskog medijskog barometra bio je razviti instrument, koji će dalje poslužiti za poboljšanje medijske situacije.Stanje medijskih sloboda u BiH ocijenjeno je srednjom ocjenom 2,6. Pri tome je utvrđeno da u našoj zemlji postoji kvalitetan zakonski okvir koji tretira medijska pitanja, ali je sprovođenje zakona loše. Negativnim su ocijenjeni neprofesionalnost medija, sve veći politički i ekonomski pritisak na medije, nedostatatak kvalitetne regulacije, kao i pojačan govor mržnje, koji se sve češće koristi u bosanskohercegovačkim medijima.


"Statistika, kvote ili zajednički interes: Politika i žensko pitanje u BiH"

Serija feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam?, kojima su Dani medijski pokrovitelj, nastavljena je 26. novembra, ovaj put ugošćavajući tri političarke: Dianu Zelenika (HDZ 1990), Nerminu Kapetanović (SDA) i Ismetu Dervoz (SBB), koje su govorile o postignućima i mogućnostima rodnih politika, svojim iskustvima u politici, kao i o preprekama za ostvarivanje jednakopravnosti.
Ovo izdanje feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam? u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije Friedrich Ebert u BiH po prvi je put okupilo bh. političarke, pružajući im priliku da, nakon nedavno održanih izbora, kažu nešto više o aktivnostima koje se očekuju u predstojećem periodu.

Članak o predavanju "Statistika, kvote ili zajednički interes: Politika i žensko pitanje u BiH" objavljen u magazinu Dani možete preuzeti ovdje.


Konferencija: “(Ne)vidljivost žena u politici”

Friedrich-Ebert-Stiftung je u saradnji sa Udruženjem Vesta iz Tuzle krajem oktobra organizovala konferenciju pod nazivom “(Ne)vidljivost žena u politici”. Predstavnice političkih partija, akademske zajednice i nevladinog sektora su razgovarale o uzrocima koji žene dovode u neravnopravan položaj kao i o mogućnostima poboljšanja trenutnog stanja. Diskriminacija žena je primjetna kako u politici tako i u ekonomiji. Iako je zakonski okvir uređen na način da propisuje jednaku zastupljenost žena i muškaraca sa najmanje 40%, stvarnost izgleda drugačije i žene su u parlamentima prisutne sa najviše 20%.

Učesnice konferencije su zaključile da je potrebna jaka borba za prevazilaženje prepreka u političkoj svakodnevnici, tako što će se inicirati izmjene statuta političkih stranaka. Također je zaključeno da se mora raditi na promjeni tradicionalnih rodnih uloga koje žene stavljaju u neravnopravan položaj. Samo na taj način je moguće povećati učešće žena u politici i parlamentarkama pružiti priliku da se bore za bolji položaj žena u društvu.


Javni susret "Pomjeranje vidika"

Javni susret "Pomjeranje vidika" održan je u Prijedoru, 24. oktobra 2014. godine. Učesnici su razgovarali o uticaju kulturne i umjetničke produkcije na procese suočavanja sa prošlošću i izgradnji kulture sjećanja.

Koliko kulturna i umjetnička produkcija uopšte imaju društvenog značaja, koliko je kulturna i umjetnička produkcija adekvatan odgovor na nedostajući i/ili neadekvatan proces memorijalizacije, koliko umjetnički i kulturni produkti koji se bave ovim temama mogu dati satisfakciju žrtvama, bila su samo neka od pitanja na koje smo pokušali iznaći odgovore.


"Ideološki spektar i rodno pitanje u političkom životu Bosne i Hercegovine"

Novembarsko izdanje serije predavanja Neko je rekao feminizam? bilo je posvećeno aktuelnoj temi – rodnom pitanju u političkom životu BiH. Zakon o ravnopravnosti spolova BiH propisuje najmanje 40 odsto prisustva manje zastupljenog spola u političkom i javnom životu, no ova brojka je zasad još uvijek samo to – brojka. O političkom pluralizmu, ženskim i muškim motivima za političku moć i razlozima zašto žene nisu prisutne na ključnim upravljačkim i političkim pozicijama, govorio je Adis Arapović, menadžer u Centrima civilnih inicijativa koji se godinama bavi političkim životom u BiH

Članak o predavanju "Ideološki spektar i rodno pitanje u političkom životu BiH" objavljen u magazinu Dani možete preuzeti ovdje.


Radnička i socijalna prava u regiji

U okviru PitchWise festivala, 12. septembra održani su i feministički razgovori Neko je rekao feminizam? Ovaj ciklus Friedrich-Ebert-Stiftung u BiH organizuje u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom. Tema se ovog puta odnosila na radnička i socijalna prava iz feminističke perspektive.

Učesnice razgovora su predstavile različite inicijative koje su pokrenule feminističke nevladine organizacije iz Srbije i Hrvatske povodom usvajanja novih zakona o radu u tim zemljama a bile su posvećene borbi protiv fleksibilizacije radnog odnosa koja je predviđena novim zakonima. Slične promjene očekuju i BiH, a usvajanje novih zakona o radu u susjednim zemljama još jednom potcrtava potrebu regionalne saradnje između sindikata i civilnog društva u zaštiti radničkih prava.


Konferencija: „Imidž Bosne i Hercegovine i mogućnosti poboljšanja njenog ugleda u regiji"

Polovinom septembra Friedrich-Ebert-Stiftung pozvala je ugledne naučnike, novinare i stručnjake iz regije na međunarodnu konferenciju u Banjaluci. U središtu ove stručne konferencije bila je tema: „Imidž Bosne i Hercegovine i mogućnosti poboljšanja njenog ugleda u regiji“. U okviru konferencije predstavljena je i studija: „Imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezinih građana i uzajamna percepcija Bošnjaka, Hrvata i Srba“ autora Bože Skoke sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Studija je pokazala moguće opcije o tome kako može biti unaprijeđen imidž zemlje u regionu. Rezultati empirijskog istraživanja pokazali su saglasnost građana svih etničkih skupina u BiH o tome da regionalni i međunarodni imidž Bosne i Hercegovine mora biti naglašeniji. Ovo je neophodno, kako bi se potakle investicije i privredni prosperitet, ojačali država i društvo, istaknuto je u zaključku publikacije.


"Postajanje majkom na periferiji u vrijeme manipulacije krizom"

Početkom jula je u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti održano predavanje Ane Vilenice na temu "Postajanje majkom na periferiji u vrijeme manipulacije krizom", u okviru drugog ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam? Ana Vilenica je ovom prilikom govorila o periferijskim režimima materinstva u neoliberalnom kapitalizmu i posljedicama ekonomske krize i mjera štednje na materinski rad i strukturiranje uloge majke.

Članak o predavanju "Postajanje majkom na periferiji u vrijeme manipulacije krizom" objavljen u magazinu Dani možete preuzeti ovdje.


"Feministička kritika militarizacije svakodnevnice"

U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti, 17. juna je održano predavanje Gorane Mlinarević pod nazivom "Feministička kritika militarizacije svakodnevnice", u okviru drugog ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam? Ovu seriju feminističkih predavanja organizira Sarajevski otvoreni centar uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert i medijsku podršku magazina Dani. Gorana Mlinarević je ovom prilikom govorila o tome koliko je danas militarizam prisutan u svim dijelovima naših života, o ukorijenjenosti militarizma u našem društvu, te o isprepletenosti militarizma i neoliberalnog kapitalizma.

Članak o predavanju "Feministička kritika militarizacije svakodnevnice" objavljen u magazinu Dani možete preuzeti ovdje.


"Koliko nekažnjivosti može podnijeti pravda?"

U utorak, 27. maja, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu održano je predavanje "Koliko nekažnjivosti može podnijeti pravda?" u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, te uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert i medijsku podršku magazina Dani. Predavačica je bila Selma Korjenić, a ovim je predavanjem otvoren drugi ciklus kojeg će činiti još pet događaja od juna do novembra, čije će teme biti vezane za militarizaciju društva, majčinstvo, radnička i socijalna prava, savremenu filmsku bh. umjetnost, te solidarnost i odgovornost feminističkih inicijativa u BiH. Uz svako predavanje će biti objavljen i tekst u magazinu Dani.

Prvi članak o predavanju "Koliko nekažnjivosti može podnijeti pravda?" objavljen u magazinu Dani možete preuzeti ovdje.