Dobrodošli

Friedrich-Ebert-Stiftung u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini Friedrich-Ebert-Stiftung započela je sa radom još 1994. god. – dakle još za vrijeme bosansko-hercegovačkog rata. Od 1996. god. Fondacija ima svoj ured u glavnom gradu Sarajevu a od 1998. god. svoje drugo sjedište ima u Banja Luci. Od tada ona na raznovrsne načine prati proces tranzicije u državi.

Mi se zalažemo za kooperativan dijalog između politički odgovornih i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i nacionalnih partnera Fondacija Friedrich Ebert Bosna i Hercegovina organizuje radionice (Workshops), seminare, predavanja i međunarodne konferencije o centralnim društvenim i ekonomsko-političkim temama.


Aktuelnosti

Politička škola 2014

Krajem juna je završen ovogodišnji program Političke škole, koju već četvrtu godinu realiziraju Friedrich-Ebert-Stiftung i Forum lijeve inicijative.

Namjera Friedrich-Ebert-Stiftung kroz Političku školu je da ponudi mladim društveno-politički aktivnim osobama mogućnost za dalje usavršavanje u oblasti političkog sistema, javnih politika i osnova socijalne demokratije. Politička škola tako ima za cilj da podrži sve mlade osobe koje se zalažu za više demokratije i više socijalne pravde.


Balkanski medijski barometar Bosna i Hercegovina

Učesnici_ce Balkanskog medijskog barometra za Bosnu i Hercegovinu su na Jahorini od 20. do 22. juna 2014. godine ocjenjivali status slobode izražavanja i medija u zemlji. Tako su novinari, medijski aktivisti, predstavnici akademske zajednice i civilnog društva diskutovali o tome u kojoj su mjeri sloboda izražavanja i sloboda medija zaštićeni i promovisani zakonima i o pluralizmu medija.Reforma javnog radio-televizijskog sistema i profesionalni standardi u medijima bile su također teme diskusije.

Rezultati ove analize će na jesen ove godine biti objavljeni i dostupni javnosti. Balkanski medijski barometar za BiH 2014. je drugi medijski barometar, koji FES realizuje u BiH. Prvi Balkanski medijski barometar je obavljen 2012. godine


Javni poziv za učešće u Političkoj školi VUČKO 2014

Friedrich-Ebert-Stiftung i Forum lijeve inicijative pozivaju sve mlade ljude od 18 do 35 godina starosti da se prijave na 5. Regionalnu političku školu VUČKO 2014. koja će se održati od 01.08. – 03.08.2014. na Jahorini u hotelu Vučko.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.


Položaj žena i mladih na tržištu rada u Bosni i Hercegovini

Friedrich-Ebert-Stiftung je početkom jula u saradnji sa Zajedničkom komisijom za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine BiH i Projektom jačanja institucija vlasti i sistema u Bosni i Hercegovini (SGIP) organizovala konferenciju na temu “Položaj žena i mladih na tržištu rada u Bosni i Hercegovini”. Cilj konferencije je bio da se omogući relevantnim akterima da na jednom mjestu, zajednički razmotre trenutnu situaciju i predlože moguće korake ka konkretnom rješenju ovog problema.
Stopa nezaposlenosti u BiH iznosi 44,4% i jedna je od najvećih u Evropi, a žene i mladi (preko 60%) su posebno pogođeni ovim stanjem. Neophodne su sistemske strategije i efikasnija usklađenost obrazovne politike i tržišta rada kako bi se uspješno borili protiv ove izuzetno teške situacije, tako glasi jedan od zaključaka konferencije.


Nastavak serije predavanja "Neko je rekao feminizam?"

U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti, 17. juna je održano predavanje Gorane Mlinarević pod nazivom "Feministička kritika militarizacije svakodnevnice", u okviru drugog ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam? Ovu seriju feminističkih predavanja organizira Sarajevski otvoreni centar uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert i medijsku podršku magazina Dani. Gorana Mlinarević je ovom prilikom govorila o tome koliko je danas militarizam prisutan u svim dijelovima naših života, o ukorijenjenosti militarizma u našem društvu, te o isprepletenosti militarizma i neoliberalnog kapitalizma.

Članak o predavanju "Feministička kritika militarizacije svakodnevnice" objavljen u magazinu Dani možete preuzeti ovdje


Politički cafe o evropskim pitanjima

12. juna 2014. godine Friedrich-Ebert-Stiftung  je u saradnji sa studentima banjalučkog univerziteta i sa ambasadama Republike Poljske u BiH i Republike Hrvatske organizovala Politički cafe o evropskim pitanjima.

Hrvatskoj je strateški interes da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju, jer je BiH susjed Hrvatskoj, koja bi stoga željela da proces pridruživanja traje što kraće, naglasio je ambasador Republike Hrvatske Ivan del Vechio. Također je zaključeno da je zastoj naše zemlje na evropskom putu dijelom rezultat nedostatka znanja o Evropskoj uniji, te da kada bi građani BiH, posebno mladi ljudi, znali šta to donosi u budućnosti, pritisak civilnog društva i intelektualnog kapitala koji leži u mladim ljudima, natjerao bi političke strukture da ubrazaju taj proces.


Europa je birala

Izbori za Europski parlament koji su održani 22.-25.05.2014. godine donijeli su iznenađujuće rezultate. Kraktu FES analizu o izborima za Europski parlament možete preuzeti na sljedećem linku:

http://library.fes.de/pdf-files/id/10799.pdf


Nastavak serije predavanja "Neko je rekao feminizam?"

U utorak, 27. maja, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu održano je predavanje "Koliko nekažnjivosti može podnijeti pravda?" u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, te uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert i medijsku podršku magazina Dani. Predavačica je bila Selma Korjenić, a ovim je predavanjem otvoren drugi ciklus kojeg će činiti još pet događaja od juna do novembra, čije će teme biti vezane za militarizaciju društva, majčinstvo, radnička i socijalna prava, savremenu filmsku bh. umjetnost, te solidarnost i odgovornost feminističkih inicijativa u BiH. Uz svako predavanje će biti objavljen i tekst u magazinu Dani.

Prvi članak o predavanju "Koliko nekažnjivosti može podnijeti pravda?" objavljen u magazinu Dani možete preuzeti ovdje.


Nova generacija polaznika_ica programa FES-Sindikalna škola

Od 06. do 08. juna u Neumu je održan prvi modul ovogodišnjeg programa FES-Sindikalne škole. Nova generacija polaznika_ica će kroz četiri modula imati priliku da se edukuju i osnaže za jači sindikalni angažman.Ovaj projekat Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje u saradnji sa Savezom sindikata RS (SSRS) i sa Savezom samostalnih sindikata BiH (SSSBiH). Na taj način FES-Sindikalna škola radi i na zbližavanju i jačanju saradnje sindikalne omladine iz oba entiteta.Kroz učešće u FES-sindikalnoj školi se učesnicima_icama pruža mogućnost da razmjenjuju informacije i kominuciraju na svakodnevnoj osnovi, ali i da budu uključeni u različite programe podrške mladim rukovodećim snagama u sindikatima.

Više informacija o FES-Sindikalnoj školi i njenoj Alumni-mreži možete potražiti na webstranici www.mmsbih.org


Javni poziv za učešće u Političkoj školi 2014

Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum lijeve inicijative, Forum mladih SDP BiH i Forum mladih SDP BiH KO Sarajevo, pozivaju sve mlade od 18 do 35 godina starosti da se prijave na Političku školu, koja će se održati u junu 2014. godine.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Aplikacioni formular


Nevidljiva strana izbora: prezentacija studije “Apstinenti u Bosni i Hercegovini”

Friedrich-Ebert-Stiftung je prezentovala svoju novu studiju pod naslovom „Apstinenti u BiH” autora Srđana Puhala i Nede Perišić. Studija istražuje razloge apstinencije i analizira profil apstinenata u Bosni i Hercegovini.
U okviru istraživanja su identifikovane tri kategorije apstinenata. Prva su građani koji nekada izlaze, a nekada ne izlaze na izbore i njih je 40,3%, druga su oni koji su glasali, ali više neće i njih je 30,1% i treća kategorija su oni koji nikada ne glasaju na izborima i njih je 29,6%“. Rezultati istraživanja ukazuju na to da najveći broj apstinenata ne možemo posmatrati kao apolitične, nezainteresovane za politiku, već kao osobe koje su nezadovoljne kvalitetom političkog izbora.
Istraživanje je komentirao prof.dr. Nerzuk Ćurak sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu koji je kazao da ovo istraživanje pokazuje da živimo u zajednici koja ima deficit demokratsko-političke kulture te da civilno društvo treba raditi na uvjeravanju građana da njihov angažman ima smisla.

Sažetak studije možete preuzeti ovdje, a kompletnu publikaciju ovdje.


Prezentacija empirijskog istraživanja o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini

Povodom međunarodnog Dana slobode medija Friedrich-Ebert-Stiftung je u saradnji sa Udruženjem „BH novinari“ predstavila ovogodišnje empirijsko istraživanje o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je potvrdilo trend, koji je iskazan i u nedavno objavljenom izvještaju organizacije Freedom House: sloboda medija je pogoršana širom svijeta, a novinari u Bosni i Hercegovini obavljaju veoma opasan posao. Prema izvještaju Freedom House, Bosna i Hercegovina spada u djelimično slobodne zemlje i zauzima 103. mjesto pored država kao što su Haiti ili Nigerija.

Empirijsko istraživanje Friedrich-Ebert-Stiftung pokazuje da građani BiH smatraju kako uticaj političara na medije raste. Ovaj uticaj, kako smatraju ispitanici, predstavlja najveću prepreku slobodnim medijima. Ispitanici smatraju da bi sloboda medija mogla biti poboljšana ukoliko bi se unaprijedila primjena postojećih zakona i adekvatnije sankcionisali napadi na novinare.

Istraživanje možete preuzeti ovdje


Regionalni dijalog: "Spoljna politika u regiji u svjetlu EU integracijskog procesa“

U okviru renomiranog programa „Regionalni dijalog“ 11. aprila 2014. godine u Banjaluci održana je konferencija na temu „Spoljne politike u regiji u svjetlu EU integracijskog procesa“. Stručnjaci i predstavnici ministarstava spoljnih poslova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije su razgovarali o spoljnopolitičkim pristupima njihovih zemalja u svjetlu EU integracijskog procesa.

Amer Kapetanović, pomoćnik ministra spoljnih poslova BiH za bilateralne odnose, naglasio je kako je Bosni i Hercegovini potrebna koherentna spoljna politika, čiji će važan dio biti posvećen ekonomskoj diplomatiji. Đorđe Latinović, savjetnik člana Predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, kazao je da su se s eskalacijom ekonomske krize mijenjali i prioriteti spoljne politike BiH, kao i da je rastao  euroskepticizam.


Radni odnosi i socijalni dijalog u 2013. godini

Godišnji izvještaj Fondacije Friedrich Ebert o radnim odnosima i socijalnom dijalogu analizira socio-ekonomski razvoj i nudi pregled u oblasti državnih mjera, radnih odnosa, sindikata i tripartitnog socijalnog dijaloga u Jugoistočnoj Evropi.

Izvještaj za BiH možete preuzeti ovdje, a ostale izvještaje za zemlje regiona na web stranici našeg regionalnog ureda http://www.fessoe.de/


Politička akademija na temu: "Građanin, društvo i politika u modernoj demokratiji"

Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini 3. aprila zvanično je otvorila ovogodišnji prvi modul Političke akademije u Banjaluci. Trodnevnu radionicu na temu Građanin, društvo i politika u modernoj demokratiji pohađalo je više od 50 učesnika.

Polaznici akademije imali su priliku da prošire znanja o političkom sistemu Bosne i Hercegovine, te da diskutuju o temi „kriza demokratije i mogućnosti građanske participacije“.U okviru Akademije organizovan je i razgovor sa političarima. Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i Branislav Borenović, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini RS, ukazali su na to da građani u nedovoljnoj mjeri participiraju u političkim procesima i apelovali na polaznike Akademije da se aktivnije uključe u političke procese.
Više informacija možete pronaći ovdje


Prezentacija aktuelne studije "Mladi i mirovni rad u BiH"

Krajem marta je Fondacija Friedrich Ebert u Tuzli predstavila svoju aktuelnu studiju "Mladi i mirovni rad u Bosni i Hercegovini". Studija je rađena pod vodstvom Prof. Dr. Ismet Sejfija u saradnji sa mr. Amelom Delić i Edinom Cipurković. Rezultati ispitivanja u okviru ove studije pokazuju da mladi dijele mišljenje da proces izgradnje mira u Bosni i Hercegovini još nije završen.

Najveće inicijative s ciljem jačanja mirovnog rada mladi ponajprije očekuju od nevladinog sektora, no bez obzira na to oni se jako malo uključuju u sam rad nevladinih organizacija. Osim toga se ispitivanjem unutar ove studije jasno pokazalo da mladi, kada se radi o iskustvima vezanim za prošlost, najviše vjerujuju svojim roditeljima, učiteljima, profesorima i sudovima. Generalni zaključak studije je da se angažman mladih u ovoj oblasti mora dalje jačati, jer razumijevanje prošlosti doprinosi stvaranju budućnosti.


Prezentacija političke analize "Kosovo - nova realnost regionalne saradnje"

Sredinom marta su Fondacija Friedrich Ebert i Vanjskopolitička inicijativa BiH predstavila novu analizu pod  nazivom "Kosovo – nova realnost regionalne saradnje“.

Analiza je predstavljena i diskutovana među visokim zvaničnicima Ministarstva vanjskih poslova BiH, Parlamenta BiH, predstavnika ambasada država iz regije i bivšim diplomatama. Ova analiza govori o tome na koji način se otopljavanje odnosa između Kosova i Republike Srbije može reflektirati na odnose Bosne i Hercegovine i Kosova. Analizu možete preuzeti ovdje


In Memoriam Klara Cetkin – obilježavanje 8. Marta na drugačiji način

Tačno prije 104 godine, na konferenciji socijalistkinja u Kopenhagenu, prihvaćen je prijedlog Klare Cetkin "da se 08. Mart zavede kao dan borbene solidarnosti žena, kao dan koji će povezati sve žene svijeta u borbi za svoja prava i punu slobodu čitavog naroda".

Godine 2014. je nevladina organizacija CRVENA u saradnji sa NGO RED MIN(E)D i Fondacijom Friedrich Ebert internacionalni dan žena - 08. Mart - obilježila u duhu Klare Cetkin i uz sjećanje na davno zaboravljene heroine ženske društveno-političke organizacije Antifašističkog fronta žena. Izložbom i diskusijom pod nazivom "Šta je nama naša borba dala?" u historijskom muzeju BiH se postavljalo pitanje o slobodi, solidarnosti i mjestu za žene u društvenom, političkom i ekonomskom životu naše zemlje. Rezime diskusije je bio jasan: “zahtjevi za ekonomskom, političkom i socijalnom stabilnošću žena prije sto godina i danas, su ostali neispunjeni”. Time se još jasnije ukazuje na važnost i značaj istrajne borbe protiv diskriminacije žena.