Dobrodošli

Friedrich-Ebert-Stiftung u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini Friedrich-Ebert-Stiftung započela je sa radom još 1994. god. – dakle još za vrijeme bosansko-hercegovačkog rata. Od 1996. god. Fondacija ima svoj ured u glavnom gradu Sarajevu a od 1998. god. svoje drugo sjedište ima u Banja Luci. Od tada ona na raznovrsne načine prati proces tranzicije u državi.

Mi se zalažemo za kooperativan dijalog između politički odgovornih i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i nacionalnih partnera Fondacija Friedrich Ebert Bosna i Hercegovina organizuje radionice (Workshops), seminare, predavanja i međunarodne konferencije o centralnim društvenim i ekonomsko-političkim temama.


Aktuelnosti

Završen program "Političke akademije"

Treći, ujedno i završni kurs Političke akademije, koju Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje u saradnji sa Nezavisnim univerzitetom Banjaluka i Centrom za studentsku demokratiju, održan je u Banjaluci  1. i 2. oktobra 2015. godine.

Program trećeg kursa obuhvatio je predavanja i praktične vježbe o Evropskoj uniji. Učesnici su imali priliku u okviru više diskusija sa parlamentarcima, uglednim profesorima, političarima i novinarima iz BiH i regiona da čuju argumente za i protiv Evropske unije.


Politički kafe o evropskim pitanjima

U prepunoj Sali Narodne skupštine Republike Srpske na Političkom cafeu o evropskim pitanjima u Banjaluci 1. oktobra 2015, koji je Friedrich-Ebert-Stiftung organizovala u saradnji sa Klubom studenata Fakulteta političkih nauka i Političkom akademijom, član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić istakao kako je uvjeren je da Evropa sada smatra da i zemlje zapadnog Balkana treba da budu dio Evropske unije i to skorije nego što se mislilo, što je ohrabrujuće i za Bosnu i Hercegovinu.
Zastupnik SDP-a Hrvatske u Evropskom parlamentu Tonino Picula je istakao kako jepogled iz Brisela na BiH je drugačiji, jer da nije tako ne bi prije nekoliko mjeseci bio dogovoren jedan novi pristup, ponuda BiH, da se neki uvjeti stave s strane, a da se naglasi ono što zemlja može savladati.
Hrvatski ambasador u BiH Ivan del Vechio potcrtao je značaj podrške koju će Hrvatska pružiti našoj zemlji na evropskom putu. U EU Cafeu su sudjelovali parlamentarci, predstavnici izvršne vlasti entiteta, studenti, predstavnici civilnog društva.


Okrugli sto: „Mediji i pomirenje“

Kako su novinari odgovorni za prenošenje konflikta, odgovorni su i da govore o pomirenju, zaključeno je na okruglom stolu  „Mediji i pomirenje“, koji je Friedrich-Ebert-Stiftung organizovala sa Klubom novinara Banja Luka Udruženja „BH Novinari“ u Banjaluci, 20. septembra 2015. godine.

Također je istaknuto kako novinari ne treba da šute i čekaju da se situacija sama promijeni, te da je prvi korak na putu ka pomirenju početi stvari i događaje nazivati svojim imenom. Novinari nemaju pravo da se poistovjećuju sa svojim narodom bez ikakvog kritičkog promišljanja, ma kako to u vremenu korporativnog novinarstva bilo teško, još je jedan od zaključaka ovog skupa. 


Regionalna konferencija: “Kritička kultura sjećanja – između sjećanja, poricanja i zaborava”

Kritički odnos prema prošlosti bila je tema regionalne konferencije: “Kritička kultura sjećanja – između sjećanja, poricanja i zaborava”, koju je Friedrich-Ebert-Stiftung organizovala u saradnji sa Centrom za demokratiju i tranzicionu pravdu u Banjaluci, 18. septembra 2015. godine.
Učesnici konferencije su zaključili kako se prošlost kod nas doživljava kao prostor za njegovanje zaborava, te da veliki broj ljudi sasvim dobro živi u lažnim sjećanjima i nema potrebu da se nešto sa tim učini. Kultura sjećanja podrazumijeva proces u kojem se njeguje osjećaj za drugoga, nastojanje da se prepozna zlo i da se stvori empatija za drugoga. Kako se kod nas u školama uče različite istine, tako se djeca odgajaju za buduće konflikte ili u najmanju ruku na taj način gradimo veliku etničku distancu među njima.

Kompletnu publikaciju u PDF-u možete preuzeti na linku “Publikacije 2015”.


Razgovor o ljevici: "Identitet, kriza i izazovi u Bosni i Hercegovini danas“

Friedrich-Ebert-Stiftung i Forum sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH su 18.09.2015. održali panel-diskusiju na kojoj su ugledni/e bosanskohercegovački intelektualci/ke kroz dinamičnu i interaktivnu diskusiju razgovarali/e o temeljnim vrijednostima i principima ljevice danas. Fokus diskusije bio je na potencijalu ljevice da mobiliše snage za društvene promjene koje su nephodne za izgradnju BiH kao dobrog društva.

Jedan od zaključaka ove diskusije je da je ljevica u krizi u cijeloj Evropi, ne samo u BiH. Njen najveći unutrašnji neprijatelj je nacionalizam, a najveću vanjsku prijetnju predstavlja neoliberalizam. Ključni izazov za stranke ljevice je da zadrže norme države socijalnog blagostanja prilikom sprovodjenja mnogih najavljenih socio-ekonomskih reformi. Samo kroz dobre javne politike ljevica će uspjeti vratiti povjerenje i okupiti ljude.
Tom prilikom predstavljena je nova publikacija “Razgovor o ljevici: Identitet, kriza i izazovi u Bosni i Hercegovini danas“. Cilj ove knjige je da kroz otvorenu i dinamičnu debatu, u kojoj učestvuju različiti društveni akteri, utiče na razvoj ljevičarskog diskursa kao i na oblikovanje i ocjenu javnih politika u društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu Bosne i Hercegovine.

Kompletnu publikaciju u PDF-u možete preuzeti na linku “Publikacije 2015”.


Uspješno realizirana prva "Ljetna škola sjećanja"

Imajući u vidu da su u bosanskohercegovačkom društvo i dalje prisutna različita tumačenja i interpretacije dešavanja devedesetih godina, Friedrich-Ebert-Stiftung je početkom septembra, zajedno sa Istraživačko-dokumentacionim centrom organizovala prvu Ljetnu školu sjećanja.

Škola je imala za cilj da okupi mlade ljude zainteresirane za kulturu sjećanja i da im kroz nekoliko predavanja istaknutih univerzitetskih profesora ponude teorijska znanja o kulturi sjećanja, jačajući na taj način njihove kompetencije za dalji rad u ovoj oblasti.


Kratka analiza: “Masa bez broja i plana povratka”

Prema podacima EUROSTAT-a BiH godišnje napušta oko 20.000 ljudi i taj trend je u porastu. U 51 zemlji svijeta živi oko 1,9 miliona bh. iseljenika, što je polovina ukupnog procijenjenog broja  stanovnika BiH iz 2013.  godine. Precizni podaci o tome ko napušta BiH i koliko je visokoobrazovanih kadrova i stručnjaka napustilo našu zemlju, nažalost, ne postoje, ali relevantne međunarodne institucije navode da se po negativnom trendu odljeva mozgova BiH nalazi na dnu svjetske ljestvice. Ko odlazi, a ko ostaje? Koji su uzroci odlaska, a koje posljedice?

Odgovore na ova pitanja potražite u tekstu na ovom linku ovdje.


Prezentacija publikacije: "Kratki uvod u problem političke volje: Studija slučaja Bosne i Hercegovine"

Nedovoljan reformski napredak i dugotrajan politički zastoj obilježili su proteklu deceniju. Uzroci složenosti političke stvarnosti u državi bili su predmet brojnih istraživanja i analiza provedenih proteklih godina. Domaći i međunarodni stručnjaci, novinari i znanstvenici kao jedan od glavnih uzroka zastoja prepoznali su nedostatak političke volje.

Zbog toga je Friedrich-Ebert-Stiftung BiH zajedno sa timom iskusnih domaćih stručnjaka realizirala istraživanje pod nazivom „Kratki uvod u problem politčke volje: Studija slučaja Bosne i Hercegovine“. Kroz multidisciplinarno istraživanje došlo se do spoznaje da je fenomen političke volje vrlo kompleksan i multidimenzionalan i često zloupotrebljavan u kontekstu Bosne i Hercegovine. Nedovoljna politička participacija i nezainteresiranost građana za procese donošenja odluka su identificirani kao glavni problemi u dostizanju političke odgovornosti i samim tim realiziranja ključnih reformi.

Istraživanje možete preuzeti na linku "Publikacije 2015".


Serija medijskih analiza

Treća, ujedno i poslednja analiza u seriji medijskih analiza, koje Friedrich-Ebert-Stiftung objavljuje u saradnji sa Lejlom Turčilo, profesoricom sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, obrađuje medijsku pismenost. Medijska pismenost se određuje kao nadgradnja opšte pismenosti, pošto je u definiciju pismenosti uveden pojam ovladavanja medijima, kako tradicionalnim, tako i internetom.

Tako se pismenost u 21. vijeku posmatra kao višedimenzionalna, te kao takva uključuje organizovanost na nekoliko nivoa. Prvi nivo je tradicionalni i on podrazumijeva opšte vještine čitanja i pisanja, drugi nivo je medijski a odnosi se na vještine uspješnog kritičkog korišćenja medija, te treći – novomedijski nivo, koji podrazumijeva vještine uspješnog kritičkog korištenja novih medija, prvenstveno interneta.

Tekst analize možete preuzeti ovdje.


Javni poziv: "Regionalna politička škola Vučko"

Friedrich-Ebert-Stiftung i Forum lijeve inicijative pozivaju sve mlade ljude od 18 do 35 godina starosti da se prijave na 6. Regionalnu političku školu VUČKO 2015!

Regionalna Politička škola VUČKO okuplja mlade ljude iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine sa ciljem jačanja njihove međusobne saradnje, zajedničkog učenja i razmjene iskustava koja su značajna za njihov društveno-politički angažman.  S obzirom na nadolazeće lokalne izbore u BiH u 2016. godini, program će biti posvećen temama iz oblasti lokalne samouprave.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.


Serija medijskih analiza

Jedna od temeljnih tekovina demokratije – sloboda govora u posljednje vrijeme postala je tema brojnih debata, posebno u kontekstu rastućeg trenda širenja govora mržnje u javnom prostoru. Polazna osnova za sve diskusije ove vrste treba (i mora) biti činjenica da u svakom demokratskom društvu sloboda govora mora biti neupitna i ne smije biti dovođena pod znak pitanja, niti na bilo koji način reducirana uslijed prijeteće opasnosti od širenja govora mržnje.

Sa druge strane, pak, govor mržnje mora biti spriječen i sankcionisan na odgovarajući način, uz obavezu da (ponavljamo) to bude učinjeno na način koji će garantovati pravo na slobodu mišljenja i dijeljenja ideja kao temeljno ljudsko pravo. Polazeći od ovih principa, Friedrich-Ebert-Stiftung je u saradnji sa profesoricom Lejlom Turčilo sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu izdala drugu medijsku analizu pod nazivom: Govor mržnje u bosanskohercegovačkom javnom prostoru: medijski i vanmedijski akteri.

Tekst analize možete preuzeti ovdje.


Ženskost, muškost i sevdah

Peto predavanje ciklusa Neko je rekao feminizam?, pod nazivom Ženskost, muškost i sevdah održano je 22. jula ove godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. Damir Imamović, predavač je sevdalinku interpretirao kroz otvaranje novih, feminističkih vidika, istovremeno ostajući vjeran tradiciji.

Damir sevdah definira kao način preživljavanja tradicionalne kulture u savremenom dobu, i kroz svoje predavanje je obuhvatio vrlo duboko i neke druge žanrove, jer današnji sevdah vidi kao neku vrstu mašine koja ih melje i obuhvata. Danas se sevdalinkama smatraju balade, dijelovi epskih ciklusa, uspavanke. Perspektiva koju je uzeo je dosta uobičajena za feminizam, ali, kako i sam navodi, ovo je možda jedan od prvih pokušaja da se kontekstualizira sevdah s obzirom na rodna pitanja.

Tekst možete preuzeti ovdje.


Serija medijskih analiza

Foto: Buka

Friedrich- Ebert–Stiftung u saradnji sa Lejlom Turčilo, profesoricom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu objavljuje seriju kratkih analiza u oblasti medija. Prvu analizu o  medijskom vlasništvu i političkom klijentelizmu donosimo u nastavku.

Druge dvije analize, jedna koja se bavi govorom mržnje u bh javnom prostoru: medijskim i vanmedijskim akterima, te druga o medijskoj pismenosti bit će objavljene uskoro.

Tekst analize možete preuzeti ovdje.


„Između sjećanja, poricanja i zaborava – o kulturi sjećanja u BiH 20 godina nakon rata“ – Tri studije slučaja

O zločinima koji su počinjeni u periodu od 1992. – 1995. na području BiH, ne postoji skoro nikakav konsenzus među političkim elitama, a samim tim ni u društvu. Sjećanje na ove događaje, kao izraz respektiranja žrtava i njihovih porodica, često bivaju također kamenom spoticanja daljem društvenom razvoju. Kultura sjećanja koja se razvija u bosanskohercegovačkom kontekstu, kao značajan nedostatak ima isključivo prikazivanje svojih žrtava, zanemarujući stradanje i tugu drugih.

Kao doprinos debati kako se sjećamo određenih događaja, Friedrich-Ebert Fondacija objavljuje seriju od tri kratke studije slučaja pod nazivom „Između sjećanja, poricanja i zaborava – o kulturi sjećanja u BiH 20 godina nakon rata“. Cilj ovih kratkih studija je da analizira politike i kulturu sjećanja različitih društveno-političkih aktera u pojedinim sredinama. Ove studije će se ticati sjećanja na zločine počinjene nad Srbima u opkoljenom Sarajevu, zločine nad nesrbima u Prijedoru i naposljetku zločine koji su počinjeni tokom bošnjačko-hrvatskog sukoba u slučaju Grabovica i Dretelj.


Žene bez lica - Feminizam nije prepoznao žene sa invaliditetom?

Treći ciklus predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam? nastavljen je u petak, 26. juna, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu, kada je predavačica Tanja Mandić Đokić održala iznimno zanimljivo predavanje pod nazivom Žene bez lica – Kako feminizam nije prepoznao žene sa invaliditetom? te rasvijetlila neka od pitanja koja se često postavljaju kada su u pitanju žene sa invaliditetom i njihova pozicija u savremenom feminističkom pokretu.

Ključna stvar koju je Tanja spomenula odmah na početku je činjenica da ni društvo, a ni sam pokret lica s invaliditetom, nije prepoznao da postoje žene s invaliditetom i muškarci sa invaliditetom, odnosno da nije u pitanju homogena grupa bez ikakvih drugih obilježja. “Kada nas društvo posmatra izvana, mi smo svi invalidi. Kao da nemamo svoje uloge i kao muškarci i kao žene, i kao da nemamo i sve druge poteškoće i radosti koje proizlaze iz toga”, objasnila je Tanja. Pitanje invaliditeta je zapravo pitanje tolerancije prema različitosti, smatra ona.

Tekst o ovom predavanju možete preuzeti ovdje.


Prezentacija analize: Ekonomske prilike u Rusiji i moguće posljedice po zapadni Balkan (s fokusom na Bosnu i Hercegovinu)

U srijedu, 24.06.2015. godine Friedrich-Ebert-Stiftung i Vanjskopolitička inicijativa BH predstavile su u Banjaluci novu analizu pod nazivom „Ekonomske prilike u Rusiji i moguće posljedice po Zapadni Balkan (s fokusom na Bosnu i Hercegovinu)“. Posljedice utjecaja Rusije na Zapadni Balkan su već dugo jako važna tema, a dodatno je dobila na značaju nakon krize u Ukrajini.

Analiza nudi odgovore napitanja kakav je kvalitet i značaj ruskih investicija u Bosni i Hercegovini i ostatku Zapadnog Balkana, te u kakvom su odnosu ruski ekonomski uticaj i uticaji Evropske unije? Između ostalog autor analize objašnjava da ekonomska kretanja u Rusiji mogu imati samo ograničen utjecaj na pojedinačne zemlje Zapadnog Balkana, zavisno od udjela ruskih investicija i spoljnotrgovinske razmjene koju data zemlja ima sa Rusijom. Ono što je trenutno evidentno jeste da ruska privreda relativno dobro podnosi zapadne sankcije, te da je najveći problem Rusije njena nediverzificirana privreda, koja je jako ovisna o prirodnom plinu i nafti.

Analizu možete preuzeti ovdje.


Počela Akademija ravnopravnosti!

Krajem maja Friedrich-Ebert-Stiftung i Sarajevski otvoreni centar počeli su sa realizacijom programa Akademije ravnopravnosti. Cilj Akademije je jačanje saradnje između zastupnica i zastupnika sa predstavnicama/icima nevladinih organizacija, kao i jačanje njihovih kapaciteta i argumenata za integraciju načela rodne ravnopravnosti u procese donošenja odluka.
Akademija ravnopravnosti je platforma za razmjenu iskustava i edukaciju zastupnica/ika, članica i članova partijskih organa parlamentarnih stranaka te savjetnica/ika u ministarstvima na različitim nivoima vlasti. Program, koncipiran u četiri modula, sadrži teme kao što su jačanje pozicije žena u politici, inkluzivno društvo, razvoj feminizma i druge oblasti važne za pitanja rodne ravnopravnosti.
Na drugom modulu, koji je planiran za juni,  učestvovat će renomirane stručnjakinje kao što su Sonja Lokar, predsjednica Evropskog ženskog lobija, Karolina Leaković, zastupnica u Hrvatskom Saboru, Jasminka Džumhur, obudsmanka za ljudska prava i mnoge druge.


Rod, tijelo, biomoć danas: Žena radnica u BiH

Rod, tijelo, biomoć danas: Žena radnica u BiH naziv je predavanja kojeg je prošlog četvrtka, 28. maja, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti održala Jasmina Husanović, profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Alternativni naziv predavanja, kako je istakla Jasmina, mogao je biti “Kritika rada i feministički imperativi danas”, pogotovo ako se uzme u obzir da se tijelo iz rodne perspektive može posmatrati kao fabrika.

Na samom početku ona je istaknula tri postulata AFŽ-a: kulturno-prosvjetni rad, opismenjavanje i politički rad, te važnost iskustva i naslijeđa iz tog perioda, no također je postavila pitanja šta ove tri stvari znače u uvjetima “terora kao i obično”, kako je to nazvao antropolog Michael Taussig: “Šta su novi izazovi kulturno-prosvjetnog rada, opismenjavanja i političkog rada, i šta je ostalo od feminističke ljevice danas, naročito u kontekstu odgovora na prošlu godinu? Tekst o ovom predavanju možete preuzeti ovdje.


Politička Škola

U subotu, 30. maja 2015. podjelom certifikata uspješno je završen program Politička škola, koji Friedrich-Ebert-Stiftung već petu godinu zaredom  realizira zajedno sa Forumom lijeve inicijative. Cilj ove edukacije je da okupi mlade osobe koji su društveno-politički angažirane u političkim strankama ili nevladinim organizacijama i da im ponudi nova znanja i vještine koje im mogu pomoći u njihovom radu.Učesnice/i su u toku dva vikenda imalie/i priliku da razmjene mišljenja sa iskusnim predavačicama/ima iz BiH i Hrvatske o temama kao što su politički sistem BiH, osnovne vrijednosti socijalne demokratije, politička komunikacija i mnoge druge, te dobiti praktične upute kako bolje artikulirati svoje stavove u javnom nastupu.


Prezentacija istraživanja: "Studija o mladima u Bosni i Hercegovini"

Friedrich-Ebert-Stiftung je u četvrtak, 21.05.2015 na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predstavila svoje novo istraživanje „Studija o mladima u BiH“. Promotori studije prof. Dr. Ivan Šijaković i Srđan Puhalo istakli su da je ova studija od izuzetnog značaja, s obzirom da ispituje stav mladih po velikom broju pitanja. Neki od najzanimljivijih podataka su da većina mladih živi sa roditeljima (67,3%), što je tipično za patrijarhalni karakter porodice, ali 25,3% mladih bi radije živjelo samostalno kada bi za to imali materijalne mogućnosti. 

Istražujući motive pokretljivosti mladih u Bosni i Hercegovini, uključujući i odlazak u inozemstvo, ustanovljeno je da bi to učinilo čak 67,8% mladih radi poboljšanja životnog standarda.  Kad je riječ o politici, razvoju i demokraciji ustanovljeno je da mladi u Bosni i Hercegovini ne pokazuju veći interes za politiku i političko djelovanje, iako su danas, više nego ikad, uključeni u globalne komunikacijske mreže, te bolje informirani o političkim zbivanjima u državi, regionu i u svijetu. Čak 92,9% mladih nije angažirano u bilo kakvim društveno - političkim aktivnostima.


Prezentacija empirijskog istraživanja o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini

Prema rezultatima empirijskog istraživanja o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini Friedrich- Ebert-Stiftung i Udruženja / Udruge BH novinari, građani najviše vjeruju medijima i novinarima, a najmanje političarima, političkim strankama i institucijama vlasti. Sloboda medija je u stagnaciji u cijelom svijetu, a BiH je u odnosu na prošlu godinu nazadovala za tri mjesta: prema istraživanju Freedom House ove godine naša zemlja se našla na 108. mjestu.

Istraživanje Friedrich-Ebert -Stiftungi Udruženja / Udruge BH novinari, koje je predstavljeno povodom Međunarodnog dana slobode medija, 3. maja 2015. u Sarajevu i Banjaluci, pruža odgovore i na pitanja: šta se, po pitanju slobode medija i novinarskog rada, promijenilo od 2009. godine do danas, o načinima plaćanja TV pretplate, značaju slobode medija i novinara, te svijesti o potrebi zaštite ove profesije.

Istraživanje možete preuzeti ovdje.


„50 nijansi cyber feminizma: Feministički principi interneta“

Cyber feminizam bio je tema drugog predavanja u okviru trećeg ciklusa Neko je rekao feminizam koje je održano u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu je u utorak, 14. aprila. Pod nazivom 50 nijansi cyber feminizma: Feministički principi interneta, predavačice Belma Kučukalić i Valentina Pellizzer (OneWorldPlatform/web portal Zenskaposla.ba) pojasnile su koliko je važno prisustvo djevojčica, djevojaka i žena u IKT-u, osvrćući se na konkretne slučajeve koji pokazuju koliko internet može biti mjesto slobode, ali i opresije. Tekst o ovom predavanju možete preuzeti ovdje.


Javni poziv za učešće u političkoj školi 2015

Friedrich-Ebert-Stiftung, zajedno sa Forumom lijeve inicijative, pozivaju sve mlade od 18 do 30 godina starosti da se prijave na Političku školu. Projekat Politička škola ima za cilj da okupi mlade ljude sa područja cijele Bosne i Hercegovine, te na njih prenese znanje, iskustva i vještine potrebne za političko i društveno djelovanje.Realizacijom projekta želi se doprinijeti razvoju i usavršavanju znanja i vještina mladih ljudi, kao i njihovoj dodatnoj motivaciji za aktivno i odgovorno sudjelovanje u životu društvene zajednice.

Poziv u cjelosti možete preuzeti ovdje, a aplikacioni formular ovdje.


Članica Evropskog parlamenta Tanja Fajon gošća Političkog cafea

U Banjaluci je 18. marta 2015. godine održan Politički cafe o evropskim pitanjima, koji Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje sa Klubom studenata Fakulteta političkih nauka iz Banjaluke. Gošća Političkog cafea o evropskim pitanjima bila je Tanja Fajon, parlamentarka u Evropskom parlamentu.Ona je naglasila kako mladim ljudima mora biti ponuđena jedna druga perspektiva i da se istovremeno mora sve uraditi kako ne bi postali novi nacionalisti u regionu.

David Brozina, zamjenik ambasadora Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, govorio je o izazovima na putu ka Evorpskoj uniji i sa učesnicima podijelio pogrešna očekivanja potencijalnih zemalja-kandidatkinja. Brozina je ovo ilustrovao aktuelnim izjavama političkih lidera u BiH. Oboje referenata je jasno podvuklo kako je dalji proces približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji isključivo u rukama njenih političara. Od njihove odgovornosti i spremnosti da sprovedu neophodne reforme, zavisiće i brzina kojom će se zemlja kretati na tom putu, zaključili su Fajon i Brozina.