Dobrodošli

Friedrich-Ebert-Stiftung u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini Friedrich-Ebert-Stiftung započela je sa radom još 1994. god. – dakle još za vrijeme bosansko-hercegovačkog rata. Od 1996. god. Fondacija ima svoj ured u glavnom gradu Sarajevu a od 1998. god. svoje drugo sjedište ima u Banja Luci. Od tada ona na raznovrsne načine prati proces tranzicije u državi.

Mi se zalažemo za kooperativan dijalog između politički odgovornih i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i nacionalnih partnera Fondacija Friedrich Ebert Bosna i Hercegovina organizuje radionice (Workshops), seminare, predavanja i međunarodne konferencije o centralnim društvenim i ekonomsko-političkim temama.


Aktuelnosti

Prezentacija studije : „Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam – o mogućnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini“

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH u saradnji sa prof.dr. Elmir Sadiković, doc.dr. Elvis Fejzić i doc. dr. Sead Turčalo je izdala najnoviju publikaciju naziva Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam – o mogućnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini. Publikacija je doprinos javnoj diskusiji oko modela organizovanja politike i ekonomije u postsocijalističkim državama, pri čemu se daju argumenti za model socijalnog kapitalizma. Autori navode da je ad hoc prihvatanje neoliberalnog koncepta kapitalizma dugoročno neodrživ za Bosnu i Hercegovinu. Sa ciljem uspostave socijalne kohezije u društvu, ali i pravednijeg društva, uloga države - kao regulatora - mora biti ojačana i ne smije biti dovođena u pitanje.


Siromaštvo i feminizam

Novo predavanje u okviru ciklusa javnih razgovora Neko je rekao feminizam?, koje organizuju Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegoviniodržano je 23. maja u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, a tema je bila Siromaštvo i feminizam, o kojoj su govorile Valida Repovac Nikšić i Sanela Bašić.
Ciklus javnih predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam? prošle je sedmice otvorio važnu temu ženskog siromaštva, uz predavačice Validu Repovac Nikšić i Sanelu Bašić. Obje predavačice su doktorirale na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje i predaju. Valida Repovac Nikšić na Odsjeku za sociologiju predaje predmete Savremene teorije nacije, Sociologiju globalizacije i nacionalni identitet i Sociologiju siromaštva, te je urednica časopisa Sarajevski žurnal za društvena pitanja.
Sanela Bašić predaje nastavne discipline Historija socijalnog rada u BiH, Osnove socijalne politike, Siromaštvo i socijalna isključenost, Nasilje u porodici i Etika socijalnog rada, te je članica izvršnog odbora i sekretarka Evropske asocijacije fakulteta socijalnog rada (EASSW). Započinjući predavanje, Valida Repovac Nikšić rekla je da je siromaštvo postalo tema njenog interesovanja kroz bavljenje nacionalizmom i kozmopolitizmom u savremenom svijetu, kao i globalizacijom i integracijskim procesima. “Siromaštvo se, kao jedan od krucijalnih elemenata nejednakosti, nameće kao nešto čime se, htjeli-ne htjeli, moramo baviti. To je gorući problem, pogotovo u našem kontekstu, imajući u vidu konflikt i postkonfliktnu tranziciju, te neoliberalni sistem, ali i činjenicu da su ljudi oko nas deprivilegirani i jako teško žive”, rekla je Valida. dalje


Politička škola 2017 - pet tema u pet gradova sa 100 učesnika_ca

Sredinom maja 2017, šesti put za redom, Friedrich-Ebert-Stiftung BiH je u saradnji sa Forumom lijeve inicijative organizovala edukativni program Politička škola. Za razliku od prethodnih godina, kada je Politička škola organizovana u Sarajevu, ove godine je organizovana uporedo u pet gradova širom BiH. Učešće na programu je uzelo oko 100 društveno-politički aktivnih mladih ljudi.
Teme koje su izuzetno važne za društveno-politički angažman, a koje su bile predmetom ove edukacije su: politički sistem BiH i njegov značaj za društveni angažman kao i pitanje kako nastaju društvene inicijative i kako iz njih mogu nastati konkretne politike. Učesnici_e su također imali priliku usavršiti vještine javnog nastupa, obzirom da je nedostatak iskustva i samopouzdanja u ovom pogledu, često prepreka mladim ljudima da se aktivno uključe u društveno-političke procese. Politčka škola je prvi stepen edukacije u okviru šireg programa edukacije mladih progresivnih ljudi, koju realiziraju FES BiH i Forum lijeve inicijative.


BiH i integracija u Evropsku uniju iz švedske perspektive

U Političkom cafeu o evropskim pitanjima, koji Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje u saradnji sa Klubom studenata Fakulteta političkih nauka iz Banjaluke, 8. maja 2017. godine gostovao je ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg. Gospodin Hagelberg je govoreći o Bosni i Hercegovini i integraciji u Evropsku uniju iz švedske perspektive istakao kako je Švedska predana integraciji zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ambasador je istakao kako se Evropska unija suočava sa mnogim izazovima, kao što su ekonomska kriza, migracije, Brexit, ali je i unatoč tome uvjeren u to da raste podrška Evropskoj uniji u većini zemalja. Prema njegovim riječima politika je u Bosni i Hercegovini mnogo prisutnija nego u drugim zemljama, te bi bilo mnogo konstruktivnije kada bi se političke rasprave vodile oko zapošljavanja u realnom sektoru, a ne o filozofskim ili ustavnim temama.
U diskusiji su otvorene teme poput obrazovanja, odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, podrška javnosti integracijskom procesu i švedska feministička spoljna politika. Ambasador Hagelberg je izrazio zabrinutost zato što „Reformska agenda ne sadrži ni jednu riječ o jednakostim polova, i ako je stopa zaposlenosti žena u BiH zabrinjavajuće niska“.


Pornografija i feminizam

U okviru petog ciklusa predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam, u Banja Luci je u utorak, 18. aprila, predavanje Pornografija i feminizam održala Asja Bakić.
Predavanje Pornografija i feminizam, koje je prvi put održano van Sarajeva, u Klubu novinara Banja Luka, održala je Asja Bakić, jedna od pokretačica i urednica portala Muf koji se bavi feminističkim čitanjem popularne kulture. Asja, koja je porijeklom iz Tuzle, živi i radi u Zagrebu, te je autorica knjige pjesama Može i kaktus, samo neka bode (Aora, 2009) i zbirke kratkih priča Mars (Sandrof, 2015).
Piše blog U carstvu melanholije, a bavi se i književnim prevođenjem. U okviru ovog predavanja, Asja je ponudila afirmativno čitanje pornografije u kontekstu savremene feminističke borbe, kroz osvrtanje na beneficije pornografskog žanra za savremeni feministički angažman, ali i negativne strane pornifikacije u popularnoj kulturi.
Glavno pitanje na koje se osvrnula bilo je zašto zabrana seksualno eksplicitnog materijala nije dobar način borbe protiv nasilja. dalje


Novinari iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj

Grupa novinara iz Bosne i Hercegovine boravila je u organizaciji Friedrich-Ebert-Stiftung u Berlinu, Düsseldorfu i Kölnu, od 26. marta do 1. aprila ove godine.
Kako se demokratija u Bosni i Hercegovini nalazi baš kao i u Njemačkoj i u mnogim drugim zemljama svijeta pred brojnim izazovima, tokom ovog posjeta bilo je važno, zapravo, utvrditi na koji način se manifestuje kriza povjerenja u etablirane političke partije i politički establišment i u kojoj mjeri je ona povezana za krizom povjerenja u medije s jedne strane, a sa druge sa strahom da bi demokratski procesi mogli biti kompromitovani kroz propagandu i tehnički uticaj na diskurs i izborne procese.
Ciljevi ovog studijskog boravka bili su kritički propitati odnos medija i politike u Njemačkoj u uslovima najnovijih trendova i razvoja, kao i upoznati se sa pogledima na teme i dinamiku njemačke politike u izbornoj godini kako u pojedinim pokrajinama tako i na saveznom nivou. Svakako je bilo važno vidjeti koje od preporuka i iskustava stečenih tokom ovog boravka mogu biti primijenja u BiH. Novinari su posjetili brojne redakcije, kao što su „Die Welt“ i WDR, Udruženje novinara Njemačke, organizacije poput „Reportera bez granica“, istraživački centar novinara nekadašnjih dopisnika iz istočne i jugoistočne Evrope „N-Ost“. Novinari su imali priliku razgovarati i sa Stefanom Seibertom, glasnogovornikom Vlade Njemačke.


Politički cafe o evropskim pitanjima

U Političkom cafeu o evropskim pitanjima, koji je Friedrich-Ebert-Stiftung organizovala sa  Klubom studenata Fakulteta političkih nauka u Banjaluci, 23. marta 2017. godine, ambasador Republike Slovačke u BiH Jan Pšenica podvukao je vrijednosnu i integracijsku oprijedijeljenost ove zemlje.
On je govorio o lekcijama koje je Slovačka naučila kroz integracijski proces kao što su: da je ključ budućnosti u Slovačkoj, da političari moraju biti politički odgovorni te da njihove izjave moraju rezultirati konkretnim djelima inače gube na vjerodostojnosti. Ambasador Pšenica je također potcrtao značaj sprovođenja zakona i usvojenih mjera, jer u protivnom one ničemu ne služe.
Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci uporedio je slovačka iskustva sa iskustvima naše zemlje, naglašavajući kako je bilo malo onih koji su očekivali da će Slovačka put ka Evropskoj uniji preći tako brzo


Selo i feminizam

Peti ciklus predavanja Neko je rekao feminizam, koji u saradnji organizuju Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u BiH, započeo je u četvrtak, 16. marta, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu, razgovorom na temu Selo i feminizam.
Inauguralno predavanje petog ciklusa javnih razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam bilo je posvećeno iznimno bitnoj temi o kojoj se u feminističkim krugovima, nažalost, prerijetko razgovara – ženama na selu, te odnosu kako feminizma, tako i patrijarhata, prema ženama na selu. O ovoj su temi govorile Danka Zelić, dugogodišnja aktivistkinja posvećena radu sa ženama na selu i osnivačica Udruženja građanki Grahovo, te Fatima Bilčević, magistrica Filozofskog fakulteta i dobitnica druge nagrade za književnu kritiku festivala Bookstan. Predavačice su temi prišle i sa teorijske i sa terenske strane – Fatima je predstavila teorijske kontekste feminizma o kojima se može govoriti kada su u pitanju žene na selu, dok je Danka podijelila iskustva u svom radu sa ženama koje žive na selu, kako bi ilustrirala koliko je potrebno feministički aktivizam proširiti tako da uključuje i žene na selu, čije su mogućnosti da ostvare svoja prava znatno ograničene u odnosu na žene koje žive u gradovima.dalje


Care-Economy – ulaganjem u “ekonomiju njege” do ekonomskog porasta

Povodom Međunarodnog dana žena – 08. marta 2017. god. – u Sarajevu je održana konferencija na temu Ekonomija njege. Učesnice/učesnici su bile_i predstavnici različitih organizacija žena, političarke/političari progresivnih partija te predstavnice_i sindikata.
Fokus konferencije je bio na aktuelnim reformama socijalne i zdravstvene zaštite posmatrajući iste iz ugla rodne perspektive, kao i na nevidjlivom i neplaćenom radu u sektoru njege – od kojeg su u prvom planu pogođene žene. U bosansko-hercegovačkom diskursu je sektor njege marginalizovan – kako u javnosti tako i u vladajućim partijama.
U manjem broju javnih diskusija na temu Care-Economy se svi poslovi vezani za oblast njege često predstavljaju kao privatni “problem” ili takozvani “ženski problem”. Činjenica je da su žene mnogo više zastupljene u sektoru njege (kako privatno tako i institucionalno), ali to ne znači da ekonomija njege ne predstavlja državni i društveni izazov. Reformska agenda za BiH predviđa reforme socijalnog i zdravstevnog sistema bez da se oblast njege tematizira. Međutim, u globalnim Ciljevima održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG) kreiranih za vremenski period do 2030 god. se neplaćeni rad u oblasti njege itekako spominje, te se čak prepoznaje i vrednuje pod tačkom SDG 5.4. Gledano iz te perspektive se može reći da uprkos teškoj političkoj situaciji, postoje mogućnosti za napredak  u ovom području. U saradnji sa našom partnerskom organizacijom CURE ova konferencija je pokušaj, ekonomiju brige ugraditi u političku agendu. Jedna od ključnih poruka konferencije je, da ulaganje u oblast njege može potaknuti ekonomski razvoj.

Više informacija vezane za oblast ekonomije brige širom svijeta možete naći na http://www.fes.de/de/frauentag-2017/.


Seksualno i reproduktivno zdravlje

Posljednje predavanje u okviru serije razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam, održano je 30. novembra, a tema je bila seksualno i reproduktivno zdravlje: Na šestom i posljednjem događaju u okviru serije razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam, o temi seksualnog i reproduktivnog zdravlja govorila je Meliha Lekić. Ona je redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koja je kao voditeljica ili članica tima učestvovala u realizaciji 21 međunarodnog i domaćeg naučno-istraživačkog projekta. Meliha je na predavanju govorila o četiri bitna segmenta seksualnog i reproduktivnog zdravlja: o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, seksualnom i reproduktivnom zdravlju osoba sa invaliditetom, pravu na abortus i seksualnom obrazovanju u školama.
Biomedicinski potpomognuta oplodnja tema je o kojoj se sve češće govori u BiH, obzirom da je naša zemlja posljednja u regionu kada je u pitanju natalitet. Prema procjenama, više od 15% parova u reprodukcijskoj dobi susreće se sa problemima pri dobijanju potomstva. Upozoravajući na važnost ovog problema, Evropski parlament je zajedno sa Evropskim udruženjem za humanu reprodukciju i embriologiju 2008. godine dao glavne smjernice za smanjenje ovog problema uz pomoć stvaranja povoljnih uvjeta za veću raspoloživost, dostupnost i kvalitet svih oblika dijagnostike i liječenja neplodnosti, uključujući i primjeru biomedicinskih metoda vantjelesne oplodnje.dalje


Uspješno završena Akademija socijalne demokratije 2016

Protekli vikend, od 18. - 20.11.2016. u Tuzli je održan posljednji modul Akademije socijalne demokratije. Tema posljednjeg modula je bila "Savremena ljevica". Ovaj modul je koncipiran tako da učesnici_e zajedno sa referentima_cama diskutiraju progresivne politike u Bosni i Hercegovini pri čemu su ekonomsko-socijalne teme, politike suzbijanja korupcije i značaj solidarnosti bile u fokusu. Diskusija među učesnicima_ama je u većini slučajeva vodila istom zaključku: progresivne snage u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evrope su rascjepkane i teško uspijevaju provesti progresivne politike. Stoga postoji potreba za novim inicijativama u čijem će okviru različite progresivne snage kroz nove ideje i pristupe naći zajednički jezik sa ciljem da kroz tu zajedničku platformu ubijede građane u svoja rješenja.


FES-Sindikalna Škola 2016 – uspješno završena

I 2016. godine su oko 30 mladih sindikalki i sindikalaca uspješno završili program FES-Sindikalne Škole. Nova generacija polaznika_ica je kroz četiri modula imala priliku da se edukuje i osnaži za jači sindikalni angažman. Ovaj projekat Friedrich-Ebert-Stiftung BiH organizuje u saradnji sa Savezom sindikata RS (SSRS) i sa Savezom samostalnih sindikata BiH (SSSBiH). Na taj način FES-Sindikalna škola radi i na zbližavanju i jačanju saradnje sindikalne omladine iz oba entiteta. Kroz učešće u FES-Sindikalnoj školi se učesnicima_icama pruža mogućnost da razmjenjuju informacije i kominuciraju na svakodnevnoj osnovi, ali i da budu uključeni u različite programe podrške mladim rukovodećim snagama u sindikatima.
Više informacija o FES-Sindikalnoj školi i njenoj Alumni-mreži možete potražiti na Facebook stranici: MMS - Mreža mladih sindikalaca/sindikalki BiH.


Predstavljena analiza - Iran i Srednji istok: Perspektive na starim premisama

Iran i Srednji istok: Perspektive na starim premisama – naslov je analize koju je Friedrich-Ebert-Stiftung BiH u saradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom BH predstavila u ponedjeljak, 31.10.2016. Uzimajući u obzir dugogodišnje diplomatsko iskustvo u tom regionu, autor analize argumentira da će  nuklearni dogovor između velikih sila i Irana imati, ne samo posljedice za Srednji i Bliski istok, nego i za čitav svijet. Pored toga, predmet analize su i odnosi Irana i Bosne i Hercegovine nakon nuklearnog dogovora kao i moguće posljedice u odnosima BiH sa drugim državama regiona.


Završen treći modul Akademije socijalne demokratije

Nakon dva uspješno realizirana modula u proljeće 2016. godine, od 21.-23.10.2016 održan je i treći modul Akademije socijalne demokratije, koju zajednički realiziraju Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative. Tema trećeg modula je bila lokalna samouprava – njen značaj u političkom smislu, nadležnosti i način funkcionisanja vlasti na lokalnom nivou. Referenti_ice su zajedno sa učesnicima diskutovali o tome kako građane mogu motivirati da učestvuju u procesu donošenja odluka i zašto je lokalna politika toliko važna. Pored toga je tematiziran i lokalni razvoj, odnosno pitanje kako lokalne zajednice samostalno mogu utjecati na privredni razvoj – počevši od poboljšanja psolovnog okruženja pa sve do boljih uslova za radnike. Naposljetku je vođena diskusija i o mogućim kanalima saradnje između donosioca odluka na lokalnom nivou i aktera civilnog društva. Učesnici su došli do zaključka da, unatoč često osporenoj ulozi lokalnog nivoa vlasti u javnom diskursu, lokalni nivo vlasti ima možda ponajveći potencijal za provedbu progresivnih politika.


Uz savezništvo, sestrinstvo i solidarnost možemo proizvesti otpor prema patrijarhatu

Žene i desnica bila je tema pretposljednje sesije u okviru četvrtog ciklusa razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam, koja je održana u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu u subotu, 15. oktobra. O ovoj temi, koja se čini neiscrpnom u današnjem vremenu u kojem postaje sve teže živjeti feminizam u opasno retradicionaliziranom društvu, govorile su Jelena Višnjić iz BeFem Feminističkog kulturnog centra iz Beograda i Nataša Bijelić iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) iz Zagreba. Sociologinja Jelena Višnjić, koja je doktorirala rodne studije u Novom Sadu, prije sedam godina je sa Christinom Wassholm pokrenula Festival feminističke kulture i akcije BeFem, koji je bio rezultat saradnje srbijanskih i švedskih feministkinja, kao i feministkinja iz regiona. Nataša Bijelić dolazi iz feminističke organizacije CESI iz Zagreba, te se kroz različite edukacije, istraživanja i zagovaračke aktivnosti bavi pitanjima seksualnih i reproduktivnih prava, rodno uvjetovanim nasiljem, rodnom ravnopravnošću i LGBT pitanjima.dalje


Regionalna konferencija: "Kritička kultura sjećanja – između sjećanja, poricanja i zaborava / kako se odnosimo prema prošlosti"

Konflikt ideoloških paradigmi i uticaj narativa iz Drugog svjetskog rata prema odnosima u regiji bile su centralne teme ovogodišnje regionalne konferencije:  “Kritička kultura sjećanja – između sjećanja, poricanja i zaborava / kako se odnosimo prema prošlosti”, koju je Friedrich Ebert Stiftung organizovala u saradnji sa nevladinom organizacijom “Oštra nula” u Banjaluci, 28. septembra 2016. godine.
Većina učesnika konferencije složila se s tim da je kritička kultura sjećanja na prostoru bivše Jugoslavije ugrožena, te da je pogrešno razumijevanje sopstvene istorije postalo sastavni dio nacionalnog bića. Istaknuto je kako se ne može ići naprijed dok se ne suočimo s prošlošću, te da je bitno tražiti apsurde rata, sjećati ga se kao kolektivnog stradanja u kojem nevini pate, a ne tražiti pobjednike i poražene. Suočavanje sa lažima i vlastitom prošlošću je bolno i traumatično i neminovno vodi ka identitetskoj krizi, bio je jedan od zaključaka konferencije.


Nova feministička borba vodi se na internetu

Nakon ljetne pauze, četvrti ciklus feminističkih razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam? prigodno je nastavljen u sklopu 11. izdanja PitchWisea, festivala ženske umjetnosti i aktivizma.
U nedjelju, 11. septembra, u Centru za kulturu Kantona Sarajevo (bivšem Bosanskom kulturnom centru) u razgovoru nazvanom Digitalni feminizam učestvovale su tri žene koje je njihov jedinstven način kritiziranja patrijarhata putem društvenih mreža učinio poznatim širom regiona i obezbijedio im hiljade followerka/ki. Gošće panela, kojeg je moderirala Berina Džemailović (Feministička medijska produkcija KRIVA), bile su Marina Veličković čija je Facebook stranica Krajnje neuračunljive skandalizirala prvo drečavo rozom bojom, a onda i jednako ‘drečavim’ feminističkim porukama, potom Hana Ćurak, autorica Facebook stranice Sve su to vještice na kojoj koristi poznate historijske ličnosti da pojasni i izazove koncepte (između ostalog) neplaćenog kućnog rada, i konačno, Sandra Silađev, srbijanska glumica i autorica komentatorskog video bloga Dinja, koji oduševljava britkim komentarima upućenim na račun patrijarhata, kao i na norme ponašanja nametnute ženama.dalje


20 godina Friedrich-Ebert-Stiftung u Bosni i Hercegovini

Krajem augusta je Friedrich-Ebert-Stiftung slavila svoju dvadesetu godišnjicu rada u Bosni i Hercegovini. Ova godišnjica je bila dobar povod  da još jednom sa partnerima diskutujemo o uspjesima našeg rada, ali i da razmotrimo smjernice budućeg angažmana Fondacije u BiH. Friedrich-Ebert-Stiftung ostaje opredijeljena da podrži one snage u bosanskohercegovačkom društvu koje se zalažu za socijalnu pravdu, demokratiju i mir.


Javni poziv: "Regionalna politička škola Vučko 2016"

Friedrich-Ebert-Stiftung i Forum lijeve inicijative pozivaju sve mlade ljude od 18 do 35 godina starosti da se prijave na 7. Regionalnu političku školu VUČKO 2016 koja će se održati od 16.09. – 18.09.2016. u Sarajevu. Regionalna Politička škola VUČKO okuplja mlade ljude iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine sa ciljem jačanja njihove međusobne saradnje, zajedničkog učenja i razmjene iskustava koja su značajna za društveno-politički angažman mladih ljudi iz ovih zemalja. Više detalja možete pronaći ovdje.


Nejednakost u Bosni i Hercegovini: od praznih džepova do punih sefova

U saradnji sa Centrom za istraživanja GEA iz Banjaluke Friedrich-Ebert-Stiftung uradila je analizu o ekonomskoj nejednakosti u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog istraživanja bio je ukazati na razmjere i karakter nejednakosti u BiH i time podstaknuti rasprave o njenom uticaju na socijalne, ekonomske, političke i druge procese u društvu. U analizi je utvrđeno da se naša zemlja nalazi u samom vrhu Evrope i regiona kada je riječ o ekonomskoj nejednakosti stanovništva. Istovremeno, ova analiza je otvorila i slijedeća važna pitanja za raspravu u narednom periodu:
- U kojoj mjeri postojeći sistemi socijalne zaštite i poreski sistemi doprinose smanjenju ekonomske nejednakosti u BiH,
- Kako postojeća dohodovna nejednakost utiče na ekonomski rast i
- U kojoj mjeri najbogatiji pojedinci mogu da utiču na političke procese u zemlji i da li se sve odluke istinski donose u najboljem interesu građana.

Kompletnu analizu u PDF-u možete preuzeti na linku “Publikacije 2016”.


EuropeCalling – Diskusija o budućnosti socijalne, slobodne i pravedne EU

U ponedjeljak, 20.06.2016 FES Bonn organizuje diskusiju koja će dati odgovore na pitanja što Evropu drži zajedno i kako izgledaju progresivne evropske politike koje mogu dati odgovore na trenutni pesimizam. Konferencija počinje u 12:00, a i Vi možete učestvovati postavljajući pitanja na Twitter (#ec16berlin), a odgovore na pitanja će davati gospodin Martin Schulz, predjsednik Evropskog parlamenta.


Održana panel diskusija: „Šta Bosni i Hercegovini donosi članstvo u EU?“

U ponedjeljak, 13.06. Freidrich-Ebert-Stiftung BiH je zajedno sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH organizovala panel diskusiju pod nazivom „Šta Bosni i Hercegovini donosi članstvo u EU?“. Cilj ove diskusije je bio okupiti poduzetnike/ice, predstavnike/ce sindikata, predstavnike/ce pozicije i opozicije sa namjerom da se razgovara o trenutnom stanju u procesu EU-integracija. Diskusija je jasno pokazala da su svi relevatni društveno-politički akteri u BiH i dalje okupljeni oko jednog cilja, a to je ulazak BiH u EU. Istovremeno je bilo kritičnih glasova kada govorimo o dosadašnjem procesu i ostvarenom napretku. Naposljetku je potvrđeno da će dalji proces EU-integracija morati uključivati širu javnost i da ovakvi skupovi mogu dati značajan doprinos.


Politički cafe o evropskim pitanjima: "Pravna država i ljudska prava"

U Banjaluci je 27. maja 2016. godine održan Politički cafe o evropskim pitanjima, koji Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje sa Klubom studenata Fakulteta političkih nauka iz Banjaluke. Ovogodišnja serija EU Cafea otvorena je raspravom o vladavini prava, kao jednoj od tekovina Evropske unije, te razumijevanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, njihovoj zaštiti, slobodi izražavanja, okupljanja, poštenog suđenja, vjerskim slobodama.
Gosti Političkog cafea o evropskim pitanjima bili su Miloš Šolaja, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Banjaluci i Dejan Lučka, direktor Banjalučkog centra za ljudska prava.
Govoreći o vladavini prava, Miloš Šolaja je ukazao na tri aspekta koji je čine: jedan je filozofski koji je sveo na zaštitu interesa i realizaciju ljudskih prava i sloboda.
Politički aspekt predstavlja sve ono što je u okvirima strukture samog principa vladavine prava definisano i u najširem smislu strukturalno obuhvata dva elementa: jedan pravni, koji se odnosi na zakone koje država donosi i drugi je sama svijest. I treći pravni aspekt odnosi se na sistem propisa i zakona. Dejan Lučka je objasnio na koji način građani jedne države stiču pravo da svoj predmet izlože pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Evropska konvencija o ljudskim pravima postala je sastavnim dijelom Dejtonskog ustava, te se primjenjuje direktno i prioritetno u odnosu na bilo koji zakon u Bosni i Hercegovini.


Historiju feminizma treba čitati kao vodič za razumijevanje sadašnjosti

Četvrti ciklus feminističkih razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam? nastavljen je u srijedu, 27. aprila, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu, predavanjem Adriane Zaharijević – Šta kažemo kada kažemo riječ na F?
Feministkinja, filozofkinja i prevoditeljica, Adriana Zaharijević, bila je još jednom gošća Sarajevskog otvorenog centra prošle sedmice, kada je održala dva predavanja – jedno u sklopu Feminističke škole Žarana Papić, te drugo kao dio četvrtog ciklusa predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam? Njeno predavanje – Šta kažemo kada kažemo riječ na F? bilo je zamišljeno kao otvaranje diskusije, a ne kao davanje odgovora na to šta feminizam jeste. Stoga se Adriana i referirala na istoimeni zbornik tekstova Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka?, u kojem je posljednji tekst bio njen, a trebao je zaokružiti priču i dati odgovor na pitanje šta je feminizam. dalje


Uspješno završena šesta Politička škola 2016

Dodjelom certifikata završena je šesta Politička škola 2016, koju Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje zajedno sa Forumom lijeve inicijative. Cilj ovog obrazovnog programa je da mladim aktivistima/cama iz progresivnih političkih stranaka i organizacija civilnog društva ponudi znanja i vještine koje će im pomoći da vrijednosti socijalne demokratije ugrade u svoje organizacije i u društvo. Dodatni cilj ovog programa jeste izgradnja mreže mladih progresivnih ljudi koji će ovu državu i bosanskohercegovačko društvo moći učiniti boljim.


Prezentacija analize: „Status kandidata za članstvo u EU - Između izazova i slabosti“

Početkom aprila Friedrich-Ebert-Stiftung je u saradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom predstavila svoju novu vanjskopolitičku analizu na temu „Status kandidata za članstvo u EU - Između izazova i slabosti“. Analiza je pisana u svjetlu podnošenja aplikacije za članstvo BiH u EU i treba da ispita izazove i mogućnosti pred kojim će se BiH naći u procesu pristupanja EU. Kao ključni izazov za napredak na tom putu identificirane su poteškoće u postizanju unutarnjeg konsenzusa, prije svega na pitanjima poput mehanizma koordinacije, koji će omogućiti BiH da prema EU govori jednim glasom. Unatoč svemu, iz analize se jasno može vidjeti da BiH nema alternative u priključenju EU i da proces pristupanja BiH  ne smije služiti zadovoljenju partikularnih interesa političkih elita, nego da treba biti vođen interesom svih građana i građanki.


Legalna migracija radne snage je uspjeh! Tržište rada otvoreno za zapadni Balkan: Juratović povlači pozitivnu bilancu

Od 1. januara 2016. godine, osobe iz zemalja zapadnog Balkana imaju priliku da jednostavnije nego što je to do sada bio slučaj počnu raditi u Njemačkoj. Pretpostavke za to su konkretna ponuda za izobrazbu ili konkretna ponuda radnog mjesta te odobrenje Savezne Službe za zapošljavanje (položen ispit za sticanje prednosti; Vorrangprüfung). Uvijek se provjeravaju i uvjeti za zapošljavanje. Oni ne smiju biti nepovoljniji nego što je to slučaj kod ekvivalentnih domaćih uposlenika.

Josip Juratović je izvjestitelj za jugoistočnu Evropu i povjerenik za integraciju ispred SPD-ove frakcije u parlamentu. On se već dugo vremena zalaže za veće mogućnosti u miglraciji radne snage. I sada povlači prvu bilancu. dalje


Žene u jeziku ne treba podrazumijevati

Drugo predavanje 4. ciklusa Neko je rekao feminizam? pozabavilo se iznimno važnom temom rodno osjetljivog jezika, o čemu su govorile Ismeta Dervoz, zastupnica Parlamentarne skupštine BiH u mandatu od 2010. do 2014. godine, te Sandra Zlotrg, profesorica BHS jezika iz Udruženja Lingvisti. Predavačice su u toku svojih izlaganja govorile o tome kako jezik može biti način da se žene dovoljno ili još više osnaže u društvu.
“Feministička borba se odvija na različitim frontovima. Jedan od tih frontova je jezik. Bitno je baviti se jezikom zato što se time bavimo i samima sobom i društvom.” Ovim riječima je svoje izlaganje započela Sandra Zlotrg, koja je potom zamolila sve prisutne da podijele šta su po zanimanju. Neke su osobe za svoje zanimanje upotrijebile imenicu u skladu sa svojim spolom/rodom, dok neke nisu. Sandra je potom objasnila da u ovom slučaju ne postoji pravilno ili nepravilno – ljudi će za svoje zanimanje koristiti, npr. riječ politolog ili politologinja ovisno od svog izbora. “U pravopisu nećete naći odgovor na pitanje šta je pravilno. Gramatike govore o gramatičkom rodu, a rječnici se prave tako da prate jezičku praksu. Nigdje se ne govori o rodno osjetljivom jeziku.”dalje


Žena kao udarnica, radnica, majka i drugarica – i to sve odjednom

Četvrti ciklus predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije Friedrich Ebert u BiH, započeo je 15. marta 2016. predavanjem Andreje Dugandžić i Adele Jušić na temu Izvještaj AFŽ-a BiH o ispunjenju prvog Petogodišnjeg plana u Historijskom muzeju BiH.
Andreja Dugandžić i Adela Jušić autorice su web stranice www.afzarhiv.org – online Arhiva antifašističke borbe žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Priča o arhivu vezana je za početke organizacije CRVENA, čije su članice i Andreja i Adela. CRVENA je osnovana 2010. godine, a u ljeto 2014. je pokrenuta crowdfunding kampanja kojom je prikupljena svota novca koju su Andreja i Adela iskoristila za kreaciju AFŽ Arhiva. U početku su prikupljale materijale. Krenule su od biblioteke Historijskog muzeja BiH, a u Arhivu BiH su pronašle 10 kutija dokumenata, sa otprilike 7.000 listova papira koje su potom pojedinačno fotografisale. dalje


Prezentacija studije: „Evropska unija i Bosna i Hercegovina – građenje države kroz proces evropskih integracija“

U Banjaluci je 8. marta 2016. godine prezentovana studija: „Evropska unija i Bosna i Hercegovina – građenje države kroz proces evropskih integracija“, u kojoj je analiziran dosadašnji proces integracija BiH u EU kroz prizmu građenja države i institucija. Učesnici debate su predstavili različite perspektive evropskog puta BiH. Tako je ambasador Bugarske u BiH Angel Angelov govorio o iskustvima Bugarske u ovom procesu, ambasador Švajcarske Heinrich Maurer o iskustvima njegove zemlje sa Evropskom unijom. Bivši ambasador BiH u Evropskoj uniji Igor Davidović je prikazao briselski pogled na integracijski put naše zemlje, dok je profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci Miloš Šolaja ukazao na problem neshvaćanja institucionalizma u BiH.