Publikacije

Publikacije

Publikacije 2014

FES Publikation

Balkanski medijski barometar

Grupa autora
Download PDF-File


FES Publikation

Politička analiza: Sporazum o TTIP: efekti za Bosnu i Hercegovinu i druge potencijalne članice Evropske unije“

Grupa autora
Download PDF-File


FES Publikation

Politička analiza: BALKANSKI TROUGAO Evropska perspektiva kao Pitagorina teorema

Grupa autora
Download PDF-File


FES Publikation

FES-Perspektiva: Borba za vlast u doba stagnacije

Judith Illerhues
Download PDF-File


FES Publikation

Apstinenti u BiH

Srđan Puhalo i Neda Perišić
Download PDF-File


FES Publikation

Imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njenih građana i međusobna percepcija Bošnjaka, Hrvata i Srba

Božo Skoko
Download PDF-File


FES Publikation

Medijski nastup(ati): Smjernice za rad s medijima

Adnan Rondić
Download PDF-File


FES Publikation

Politička analiza: Novi Put svile vodi preko Balkana - Kina i zemlje jugoistočne Evrope

Grupa autora
Download PDF-File


FES Publikation

Radni odnosi i socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi

Goran Stanković
Download PDF-File


FES Publikation

Politička analiza: Kosovo nova realnost regionalne saradnje

Grupa autora
Download PDF-File


FES Publikation

Mladi i mirovni rad u BiH

Prof. dr. Ismet Sejfija, Mr. Amel Delić, Edin Cipurković
Download PDF-File